Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aeroporto Marco Polo di Venezia

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:26:38
Adress
Viale G. Galilei, 30/1
30173
Tessera-Venezia (Ve)
Telefon
41 2606111
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 200m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 11cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,48m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 50m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 20m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,54m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,30m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4%
 • Lutningens sträckning är 7,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Varuautomat

 • Den fria ytans längd är 210cm
 • Den fria ytans bredd är 210cm

Varuautomaten

 • Den lägsta funktionen för att välja vara är placerad 140cm över underlaget
 • Avståndet till närmaste förmål är 90cm
 • Funktionen är sensor
 • Funktion som inte måste vridas finns
 • Den högsta kanten där du kan hämta den köpta varan är 100cm över underlaget
 • Information om vad varorna innehåller finns inte
 • Utbud av mat och dryck som tillfredsställer näringsbehovet hos de flesta finns inte
 • Funktioner markerade med rött och grönt finns inte på automaten

Användarinstruktioner

 • Instruktionens lägsta placering på automaten är 77cm över underlaget
 • Instruktionens högsta placering på automaten är 90cm över underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Bildsymbol i relief finns inte

Instruktionens utformning

 • Instruktionens textstorlek är 5mm
 • Instruktionen finns som text, bildsymbol annan än pictogram, illustration
 • Instruktionens typ av text är enkelt typsnitt
 • Instructions that are easy to understand are finns
 • Automatens instruktioner finns på engelska

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 15m
 • Hållplatsen lutar 0% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0% i sidled
 • Hållplatsens yta är halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 11cm hög
 • Hållplatsytan är 1,5m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 1,5m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 11m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2m

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 118cm från marken

Varuautomat

 • Den fria ytans längd är 130cm
 • Den fria ytans bredd är 240cm

Varuautomaten

 • Den lägsta funktionen för att välja vara är placerad 140cm över underlaget
 • Avståndet till närmaste förmål är 141cm
 • Funktionen är tryckknapp

Användarinstruktioner

 • Instruktionens lägsta placering på automaten är 113cm över underlaget
 • Instruktionens högsta placering på automaten är 151cm över underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Bildsymbol i relief finns inte

Instruktionens utformning

 • Instruktionens textstorlek är 3mm
 • Instruktionen finns som text
 • Instruktionens typ av text är enkelt typsnitt
 • Instructions that are easy to understand are finns
 • Automatens instruktioner finns på engelska

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 128cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 40cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 124cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 4mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 120cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 156cm från närmaste hinder
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 123cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 160cm från närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 124cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 75cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 114cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 300cm från närmaste föremål

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 120cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är blå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 120cm över golv
 • Markeringens färg är svart

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 120cm över golv
 • Markeringens färg är svart
 • Markeringens andra färg är gul

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 156cm över underlaget

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 156cm över underlaget

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 60s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 95cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är lutande, plan
 • Skyltens information finns med text, relief, bildsymbol annan än pictogram

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 119cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 42cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 245cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 139cm
 • Hisskorgens bredd är 297cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 119cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 120cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 42cm från närmaste hinder
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 123cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 3cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, utan gris- och fläskkött mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror
 • En gångyta är 300cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 3mm
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Mat på bild

 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns
 • Utställning med maträtter finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 107cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 150mm
 • Kassans höjd är 107cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 120cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 45cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 80cm högt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Storlek på versaler är 100mm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte

Informationsplats

 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Storlek på versaler är 100mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100mm

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 300cm från underlag
 • Det fria utrymmet framför monitorn är 300cm
 • Djupet på det fria benutrymmet är 300cm
 • Akustiskt tal finns inte
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns inte vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Storlek på versaler är 300mm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Storlek på versaler är 300mm

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 300cm från underlag
 • Det fria utrymmet framför monitorn är 300cm
 • Djupet på det fria benutrymmet är 300cm
 • Akustiskt tal finns inte
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns inte vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns
 • Kännbart ledstråk finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 240cm
 • Kassapriset är placerat 126cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 103cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 4cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 100cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 81cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 220cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 114cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder

Vid stängning

 • Passagetiden är 10s
 • Säkerhetssensor finns vid stängning

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 339cm
 • Längden är 185cm
 • 100cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 40cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Kroken har höjden 180cm
 • Kroken är placerad 120cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 124cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 126cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 86cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 86cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 84cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 87cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 30cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 150cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 56cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledsagning

 • Det finns möjlighet att beställa ledsagning
 • Speciell mötesplats för ledsagning finns
 • Det finns anropskommunikation vid handikapparkeringsplatsen för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns vid hållplats för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns vid station för att påkalla ledsagning och bagagehjälp

Av- och påstigning med gångväg (AT THE FIRST FLOOR)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg (STOP & GO PARK )

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Varuautomat

Varuautomaten

Användarinstruktioner

Bildsymbol (ej pictogram)

Instruktionens utformning

Instruktionens utformning

Hållplats (BUS STOP to Venezia-Padova-Jesolo-Cavallino...)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Fast föremål

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Varuautomat

Varuautomaten

Användarinstruktioner

Bildsymbol (ej pictogram)

Instruktionens utformning

Instruktionens utformning

Nivåskillnader utomhus

Skriv ut

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Ingång till terminal

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Orienteringstavla utan tal

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Vid stängning

Vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Information, bokning och biljetter (ALITALIA DESK)

Skriv ut

Bokningsmöjlighet

Bokningsmöjlighet

Servering inkl Toalett inomhus (RISTORANTE L'ORTO)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Enskilt steg

Matservering

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Mat på bild

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Höj- och sänkbar kortläsare

Serveringshöjd

Ankomsthall

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt från tak

Informationsplats

Informationsplats

Informationsplats

Glasruta

Informationsplats

Skylt från tak

Skylt på vägg

Trafikinformation

Avgångshall

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Fristående skylt

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt från tak

Informationsplats

Skylt från tak

Trafikinformation

Trafikinformation

Butik

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Butikslokal

Butikslokal

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Höj- och sänkbar kortläsare

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid stängning

Slagyta

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Ledsagning (SAVE www.veniceairport.it)

Skriv ut

Ledsagning