Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aeroporto di Treviso Antonio Canova

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:27:33
Adress
Via Noalese 63/3
31100
Treviso
Telefon
422 315211
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsen är 40m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 250cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 4m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Hållplatsen lutar 0% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord
 • Kantstenen vid hållplatsen är 0cm hög
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 300cm från marken

Väderskyddet

 • Höjdskillnad till avfasning är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 114cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 234cm från närmaste föremål

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 140cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 140cm över golv
 • Markeringens färg är grön
 • Markeringens andra färg är vit

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens färg är svart

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 100cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, relief, bildsymbol annan än pictogram

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 117cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 100cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Djupet på hisskorgen är 146cm
 • Hisskorgens bredd är 140cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 3mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 140cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 120cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 77cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 95cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, relief, pictogram

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledsagning

 • Det finns möjlighet att beställa ledsagning
 • Speciell mötesplats för ledsagning finns
 • Det finns anropskommunikation vid handikapparkeringsplatsen för att påkalla ledsagning och bagagehjälp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 181cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 180cm
 • Längden är 340cm
 • 35cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 100cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 117cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet
 • Kroken har höjden 180cm
 • Kroken är placerad 148cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 74cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 75cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri

Pictogram

 • Relief finns på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har relief, punktskrift

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Dörröppningens fria bredd är 71cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 300cm från underlag
 • Det fria utrymmet framför monitorn är 300cm
 • Djupet på det fria benutrymmet är 300cm
 • Akustiskt tal finns
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns inte
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 250cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 158cm
 • Längden är 270cm
 • 33cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 90cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 117cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet
 • Kroken har höjden 180cm
 • Kroken är placerad 95cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 94cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
 • Skyltens belysning är bländfri

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 74cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 73cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Pictogram

 • Relief finns på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 128cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte

Informationsplats

 • Sittplatsen är fast
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 115cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 128cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, relief, pictogram, bildsymbol annan än pictogram

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Relief finns inte på skylten
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Trafikinformation

 • Akustiskt tal finns inte
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledsagning

 • Det finns möjlighet att beställa ledsagning
 • Speciell mötesplats för ledsagning finns
 • Det finns anropskommunikation vid handikapparkeringsplatsen för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns vid hållplats för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns inte vid station för att påkalla ledsagning och bagagehjälp

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg (PARK B Long term Parking)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Fast föremål

Hållplats (Bus to Treviso, Venezia, ....)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Fast föremål

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Ingång till terminal

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Skylt från tak

Orienteringstavla utan tal

Terminalbyggnad

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Utformning

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Orienteringstavla utan tal

Ledsagning

Skriv ut

Ledsagning

Ankomsthall

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Skylt från tak

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Pictogram

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Skylt från tak

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Skylt från tak

Skylt från tak

Trafikinformation

Trafikinformation

Trafikinformation

Avgångshall

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Skylt från tak

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Pictogram

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Pictogram

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Pictogram

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Pictogram

Utformning av väggskylt

Informationsplats

Informationsplats

Informationsplats

Informationsdisk

Glasruta

Informationsplats

Höj- och sänkbar kortläsare

Höj- och sänkbar kortläsare

Bokningsmöjlighet

Bokningsmöjlighet

Orienteringstavla utan tal

Fristående skylt

Skylt från tak

Trafikinformation

Trafikinformation

Trafikinformation

Information, bokning och biljetter

Skriv ut

Bokningsmöjlighet

Ledsagning

Skriv ut

Ledsagning