Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stazione ferroviaria Venezia-Mestre

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:27:05
Adress
Piazzale Pietro Favretti
30171 Mestre
Venezia
Telefon
none
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Hållplatsen lutar 0% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord
 • Kantstenen vid hållplatsen är 10cm hög
 • Kännbart ledstråk finns inte till påstigningsplatsen
 • Kännbart ledstråk finns inte utmed hållplatsytan

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 114cm från marken

Väderskyddet

 • Höjdskillnad till avfasning är 0cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 300m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångyta

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan är 200m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Kanstenens höjd är 15cm

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 2cm
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 3cm
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Det är 24st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 250cm bred
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens färg är grå

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 97cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 92cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 53cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 300cm från underlag
 • Akustiskt tal finns
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell lystringssignal finns före trafikinformationen
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns
 • Läsbar information finns som komplement till högtalarinformationen
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 97cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 267cm
 • Längden är 164cm
 • 30cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 53cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 18cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 128cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 59cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 82cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 67cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Myntinkast utanför övrig toalett

 • Myntinkastet är placerat 160cm från underlaget
 • Myntinkastet är placerat 300cm från närmaste hörn

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns inte på skylten

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Hållplats (Bus Stop ATVO-ACTV)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Fast föremål

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg från hållplats till ingång (from Bus stop)

Skriv ut

Gångväg

Gångyta

Gångyta

Fast föremål

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Terminalbyggnad

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Utformning

Våningsinformationen

Våningsinformationen

Trafikinformation

Trafikinformation

Trafikinformation

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Pictogram

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Övrig toalett

Passageöppning

Handfat

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Myntinkast utanför övrig toalett

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Toalettens utformning

Toalettens utformning