Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stazione ferroviaria Verona Porta Nuova

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:28:15
Adress
Porta Nuova Piazza XXV Aprile
37138
Verona
Telefon
none
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 14cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 200cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 300m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 155cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 98cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, relief

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 230cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 32st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 380cm bred
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 50cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 42cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 50cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 42cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 118cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 4cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 133cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 4mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 91cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 112cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 120cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 38cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Trafikinformation

 • Akustiskt tal finns
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell lystringssignal finns före trafikinformationen
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns
 • Läsbar information finns som komplement till högtalarinformationen
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 80cm
 • Draghandtaget är placerat 100cm över golv

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 229cm
 • Ringklockan är placerad 95cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 80cm från närmaste föremål

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 228cm
 • Längden är 228cm
 • 160cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 30cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 110cm
 • Skötbordets längd är 90cm
 • Skötbordets bredd är 52cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 61cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 90cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 65cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 122cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång till terminal

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt från tak

Skylt från tak

Orienteringstavla utan tal

Terminalbyggnad

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Utformning

Våningsinformationen

Skylt från tak

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Trafikinformation

Trafikinformation

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Ringklockan

Ringklockan

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg