Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stazione ferroviaria di Padova Centrale

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:28:02
Adress
Piazzale Stazione, 1
35100
Padova
Telefon
none
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen är 450m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 300m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 200m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns

Gångyta

 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan är 50m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 93cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 145cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 22st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 117cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 150cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 250cm
 • Djupet på hisskorgen är 146cm
 • Hisskorgens bredd är 150cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 98cm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 93cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 98cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 128cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 160cm

Utformning

 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 60cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 300cm från underlag
 • Akustiskt tal finns inte
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell lystringssignal finns före trafikinformationen
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns
 • Läsbar information finns som komplement till högtalarinformationen
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 300cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 93cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 125cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 187cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 102cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr

Pictogram

 • Relief finns inte på skylten

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 185cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 142cm
 • Längden är 165cm
 • 29cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 100cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 84cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 136cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Handfat

 • Avloppsrörets centrum är placerat 300cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Fast föremål

Gångväg från hållplats till ingång

Skriv ut

Gångväg

Gångyta

Fast föremål

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Ingång till terminal

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Terminalbyggnad

Skriv ut

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Dörren öppnas automatiskt

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Utformning

Utformning

Våningsinformationen

Fristående skylt

Fristående skylt

Skylt från tak

Trafikinformation

Trafikinformation

Trafikinformation

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Skjutdörr

Handfat

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt från tak

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Pictogram

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning