Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Union Lido Riviera Restaurant

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:25:09
Adress
Via Fausta, 258
I - 30013
Cavallino - Venezia
Telefon
4 12575111
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 7mm
 • Texten har ljushetskontrast 70NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på engelska, spanska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Maträtter som visas på bild finns inte
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 109cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mot annan dörrmarkering är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmatta innanför passageöppning

 • Dörrmattan är tunn, lös

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns

Trappan

 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 125cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 108cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 26cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 108cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 26cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 118cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 4cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 9NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 118cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Djupet på hisskorgen är 200cm
 • Hisskorgens bredd är 160cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 92cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 124cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 118cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 64cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 67cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 76cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, vegan, vegetarisk mat
 • En gångyta är 218cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 4mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.75NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på engelska, spanska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Maträtter som visas på bild finns inte
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte
 • Personlig service finns vid beställning

Matsedel utanför entré

Skriv ut

Matsedel

Ingång

Skriv ut

Passageöppning

Dörrmatta innanför passageöppning

Entré

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel