Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Castle Coch

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:37:14
Adress
Tongwynlais
CF 15 7JS
Cardiff
Telefon
+44 xx
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 235m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 35m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ramp - to the entrance

 • Rampen lutar 12,6%
 • Lutningen på rampen är 12,6m lång
 • Rampen är 198cm bred
 • Rampen lutar 0,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 275cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.2% i längsriktning
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.52NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 79cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 226cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 226cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.4% i sidled

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 98cm
 • Längden på disken är 172cm
 • Benutrymmets djup är 5cm
 • Välbelyst reception finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 105cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,25NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 23st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 83cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.76NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstången slutar 35cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 15cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 188cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 279cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 187cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 106cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 70cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,56NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 65cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 124cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 124cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Det är 21st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 65cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,54NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ramp (to the entrance)

Skriv ut

Ramp - to the entrance

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Entré utomhus

Skriv ut

Passageöppningen

Entré

Informationsdisk

Glasruta

Fast placerad kortläsare

Trappa utomhus (to second level)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Utställningsrum (Banquet Hall)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Utställningsrum (Drawing Room)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Trappa inomhus (to Winch Room)

Skriv ut

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utställningsrum (Winch Room)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Trappa inomhus (to Lord Bute's Bedroom)

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Utställningsrum (Lord Bute's Bedroom)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa inomhus (to Lady Bute's Bedroom)

Skriv ut

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utställningsrum (Lady Bute's Bedroom)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats