Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aleris Röntgen Backa

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2020-06-04 09:16:34
Adress
Backavägen 3
417 05
Göteborg
Telefon
+46 031657676
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: obesvarat av verksamhet
 • Rutin för allergiframkallande växter: obesvarat av verksamhet
 • Rengöringsmedel: obesvarat av verksamhet
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: ja

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt, målade linjer eller motsvarande
 • Antal platser: 1 st
 • Belysning: nej
 • Underlag: hårdgjort, jämnt
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Bredd: 2,83 m
 • Avstånd till entré: 30 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: nej
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Bredd: 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • I nivå med underlag: ja
 • Bredd: 350 cm
 • Lutning längsled: 18 %

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Höjd: 49 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 274 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 35 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Skjutdörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 4 s

Automatiskt öppnande inifrån

 • Passagetid: 4 s

Automatisk stängning

 • Finns: ja

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ytan utanför hiss

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 253 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: ja

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 100 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 51 cm
 • Bekräftelse: synlig, hörbar
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Punktskrift: nej

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörrbredd

 • Fri bredd: 89 cm

Skjutdörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 9 s
 • Passagetid: 9 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hisskorg

 • Bredd: 110 cm
 • Längd: 153 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: bra

Talad information

 • Hissens talade information anger: våning, entréplan

Spegel

 • Spegel finns mittemot dörr: nej

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 38 cm
 • Höjd översta knappraden: 111 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: saknas
 • Utvinklad: nej
 • Bekräftelse på knapptryckning: synlig, hörbar
 • Knapptyp: tryckknapp
 • Knappens färg för entréplan: grön
 • Knapp för att stänga dörren: nej

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: svag

Larmknapp

 • Grafisk symbol: nej
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörrbredd

 • Fri bredd: 83 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 15 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 30 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 79 cm
 • Dörrstängare: finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg till vilplan: 11 st
 • Bredd: 104 cm
 • Stegdjup: 25 cm
 • Steghöjd: 28 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: saknas
 • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

 • Alternativ: hiss

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 89 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 9 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 140 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

Lägre ledstång höger sida

 • Höjd: 68 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 21 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 20 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

Högre ledstång höger sida

 • Höjd: 83 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 18 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 19 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passagebredd

 • Fri bredd: 82 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 25 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 25 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 152 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passagebredd

 • Fri bredd: 95 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av passageöppning

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passagebredd

 • Fri bredd: 104 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Smal yta

 • Bredd: 103 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Vid disk

 • Käpphållare: ja
 • Belysning av disk bedöms som: bländande
 • Ljudmiljö: lätt att uppfatta tal
 • Läppläsning möjlig: ja
 • Hörslinga vid disk: nej

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja

Disk med fast höjd

 • Höjd: 81 cm
 • Längd: 197 cm
 • Fri höjd under diskens lägsta del: 78 cm
 • Benutrymme på djupet: 22 cm
 • Ljushetskontrast: bra

Lös ringklocka

 • Högsta höjd där ringklockan placeras: 123 cm
 • Ljushetskontrast: saknas

Annat betalsätt

 • Alternativt sätt att betala: faktura

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 85 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt

 • Höjd underkant: 139 cm
 • Höjd överkant: 155 cm
 • Storlek på första bokstaven: 15 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ytan framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 61 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej

Draghandtag

 • Draghandtag: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Utrymme

 • Längd: 223 cm
 • Bredd: 235 cm
 • Fri vändyta: 158 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 97 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Toalettstol

 • Höjd: 50 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: bra
 • Avstånd till vägg bakom: 67 cm
 • Fri yta till vänster: 100 cm
 • Fri yta till höger: 98 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 80 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Armstöd höger sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 80 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 58 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handfat

 • Höjd: 78 cm
 • Avstånd från vägg: 60 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 52 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: bra

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 29 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 25 cm

Tvål

 • Höjd: 104 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 63 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 63 cm
 • Engreppsfunktion: nej
 • Parfymerad: ja

Torkmöjlighet

 • Höjd: 134 cm
 • Typ: papper som rivs av

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 6 cm
 • Höjd: 187 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Klädkrok

 • Höjd: 151 cm
 • Avstånd från hörn: 61 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 21 cm
 • Möjlig att nå: ja

Nödlarm med sladd

 • Finns: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Dörrbredd

 • Fri bredd: 89 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 112 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Begränsad gångyta till viktig målpunkt

 • Begränsad bredd: 62 cm
 • Till målpunkt: utgång

Utrymningslarm

 • Typ: saknas

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 62 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Spegel halvfigur

 • Höjd överkant: 135 cm
 • Höjd överkant: 166 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Dörrbredd

 • Fri bredd: 67 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 21 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Parkering

Skriv ut

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Gångväg till entré

Trottoarkant

Sittplats

Ingång

Skriv ut

Yta framför dörr

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Passage - Till hiss/trappa

Skriv ut

Belysning

Gångyta

Dörrbredd

Tröskel

Dörrblad mot vägg

Utformning

Ytan utanför hiss

Utformning

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Hisskorg

Hisspanel

Larmknapp

Passage - Från hiss till Reception

Skriv ut

Passagebredd

Tröskel

Belysning

Gångyta

Reception

Skriv ut

Passagebredd

Passagebredd

Belysning

Smal yta

Sittplats

Disk med fast höjd

Lös ringklocka

Väntrum

Skriv ut

Belysning

Gångyta

Sittplats

Stor toalett

Skriv ut

Skylt

Ytan framför dörr

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Utrymme

Toalettstol

Handfat

Lägre nödlarm på vägg

Nödlarm med sladd

Omklädningsrum

Skriv ut

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg

Begränsad gångyta till viktig målpunkt

Belysning

Gångyta

Sittplats

Spegel halvfigur

Dörrbredd

Dörrblad mot vägg