Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gamlestadsskolan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 16:37:07
Adress
Lars Kaggsgatan 29
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 300m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 0.4%
 • Lutningens sträckning är 300m
 • Ytan efter lutningens slut är 300m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.5% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 165cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 50mm

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 496, 5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 13, 5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 45cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.60NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 97cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 20cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är vred
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 165cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 152cm
 • Hisskorgens bredd är 107cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 10cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 98cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 67cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.40NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Det finns visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 190cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 190cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 75cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 102cm över golv
 • Markeringens färg är brun
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 24cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Höjden på disken är 108cm
 • Längden på disken är 236cm
 • Benutrymmets djup är 40cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0, 15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 94, 5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 112cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 123cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42, 3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65, 7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71, 4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61, 5cm
 • Fri bredd under bordet är 61, 5cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Omklädningsrummet är flera omklädningsrum i utrymmet
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 41cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 32cm
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 20cm från hörn
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger
 • Den fria ytans längd är 245cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med spak
 • Blandaren är placerad 112cm från golv
 • Blandaren är placerad 52cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 102cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 865cm bred

Trappa

 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 195cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,20NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt på vägg

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Expeditionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Mötesrum

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Gymnastiksal

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hjälpmedel för aktivitet