Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gamlestadsskolans fritidshem

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 16:38:00
Adress
Lars Kaggsgatan 29
402 58
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 300m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 0.4%
 • Lutningens sträckning är 300m
 • Ytan efter lutningens slut är 300m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.5% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.30NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 176cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 186cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 143cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.6% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 58cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 146cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Trappa

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 146cm bred
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstången slutar 20cm innan nedersta delen.
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi översta delen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 254cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66.4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 51.2cm
 • Fri bredd under bordet är 112cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Entréutrymme

Skriv ut

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Samlingsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Bord