Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Jungmansgatan 28 förskola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-08-21 10:27:32
Adress
Jungmansgatan 28
413 11
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 12m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 100cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Bredden lutar 3,7%
 • Ytans längd är 2,1m
 • Längden på ytan lutar 2,2%
 • Den fria ytans bredd är 2,3m
 • Bredden lutar 0,8%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 4,3%

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3,1%
 • Lutningens sträckning är 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,4% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 105cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 60cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,6NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr