Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rannebergens Odlarförening

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 17:23:29
Adress
0 Adress Saknas

Telefon
+46
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén - Närmast gatan

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.35m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5.4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.4m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 27.3%
 • Lutningens sträckning är 2.35m
 • Ytan efter lutningens slut är 5.5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.6% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 130cm

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.20m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Gångytan är 5.0m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 2.0m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0.0m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8,3%
 • Lutningens sträckning är 4.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.0% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 150cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8,3%
 • Lutningens sträckning är 4.0m
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.30m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 7.3% i sidled
 • Gångytan är 6.0m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 1.20m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 6,0m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8,4%
 • Lutningens sträckning är 5.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 3.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.4% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 80cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8.4%
 • Lutningens sträckning är 4.0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 18.0m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 6.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 9.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 15 m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 150cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 140m
 • Bredden lutar 2.9%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 0.3%
 • Den fria ytans bredd är 1.20m
 • Bredden lutar 1.0%
 • Ytans längd är 5.0m
 • Längden på ytan lutar 3.0%