Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klara kafé

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Bohusgatan 15
401 24
Göteborg
Telefon
+46 031-3650000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 12cm

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen är 10m lång
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 270cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.85NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.85NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 6m

Skjutdörren

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 170cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.5% i längsriktning
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 270cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 208cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns inte

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är vit

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn

Passagetid och säkerhetssensor

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är vit

Rökning

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 50cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens belysning är bländfri

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 87cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.55NCS

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Skjutdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Dörrmattan innanför dörren

Passagetid och säkerhetssensor

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Rökning

Fristående skylt

Orienteringstavla utan tal