Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mossvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:21:28
Adress
Mossvägen
375 32
Mörrum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck, annat
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.14NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 2.1m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 7.2% i sidled
 • Belysning finns

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Den fria vändytan är 2.85m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 65cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 56cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.9%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 9.3%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring, pulkabacke

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.27NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Typ av balansstöd: stödhandtag, rep
 • Ljushetskontrasten är 0.15NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 22.7%
 • Lutningens sträckning är 38m

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 61.1cm bred
 • Trappans steg är 15.4cm djupa
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.51NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.07NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.07NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.17NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Vändytan lutar 0.6% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2.873m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.09NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Grillplats

 • Grillbädden är 80 från underlag
 • Sittplats vid grillplats finns

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 62cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1.6%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.1%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, halksäker

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Pulkabacke

Trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Grillplats

Skriv ut

Grillplats

Sittplats