Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kungälvs sjukhus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:38:05
Adress
Lasarettsgatan
442 83
Kungälv
Telefon
+46 0702-544115
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12,693m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4,197m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,07NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,6%
 • Handikapparkeringsplatsen är 4,98m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 5,9m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,02NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,27m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 1,72m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 4,2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10,9m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,82NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr öppnas med dörröppnare

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 152cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89,2cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 165,1cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 97cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 138,8cm över golv
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är grön
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,07NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 98,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 8,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,47NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 111cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,47NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Servering

 • Fri höjd under bordet är 70,8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 47,9cm
 • Fri bredd under bordet är 99cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 63,1cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 102,2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 104,3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 26,5cm
 • Fri bredd under bordet är 56,5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 81cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 30mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,21NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,78NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 191,2cm
 • Kassapriset är placerat 96,2cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 9mm
 • Kassans höjd är 92,2cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 92,2cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,17NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 92,2cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 143,2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,34NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 98cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 178,8cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 72cm
 • Längden på disken är 131,3cm
 • Benutrymmets djup är 24,9cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,39NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 82cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,08NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 201,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 241,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 116cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 228cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 21cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 85,5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 218,6cm
 • Längden är 217,8cm
 • 94,3cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 86,7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47,1cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 86cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 35,5cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Spegelns underkant är 92,1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192,1cm från golvet
 • Kroken har höjden 81cm
 • Kroken är placerad 92cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 86cm
 • Skötbordets längd är 56cm
 • Skötbordets bredd är 73cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 97cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77,5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 63cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 125cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 127,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 228cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 141cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 87,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 85,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 218,4cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 64,6cm
 • Fri bredd under bordet är 52cm

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 75cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 82,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 145cm
 • Benutrymmets djup är 9,6cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 62cm
 • Högsta höjden på disken är 82cm

Informationsplats

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns inte via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 155,5cm bred
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 35mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,55NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 23,5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 170cm från underlag

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 0,1%
 • Ytans längd är 237,8m
 • Längden på ytan lutar 0,5%
 • Bokinkastet är placerat 62,5cm ovanför golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 153,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 161,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 86,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 130,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 181cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 205,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 129,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 9mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 113,6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,72NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,73NCS
 • Trappans steg är 28,6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången slutar 3,8cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,37NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 97,5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,39NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 283,4cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,67NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 238,7cm
 • Hisskorgens bredd är 162,2cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,6NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 110,2cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 94cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 117cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,47NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 11,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75,4cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 144,8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 84cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,58NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 192cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,52NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77,4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 77,8cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 86,3cm över underlaget

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 137cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 192cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,52NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 78cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 201,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,37NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 227cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 122,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205,8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 245,5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,4% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 84cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 91,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,36NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,52NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 9s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 103cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 122,7cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 178,2cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 84cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 91,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 74cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,53NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,40NCS

Stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 192cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 166,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,31NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 163cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 96,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 77cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,5NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 74cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,81NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 154,3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 168,3cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,56NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 147cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,21NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 11cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,21NCS

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Entrédörren

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Café servering inne i utrymmet

Skriv ut

Servering

Servering

Servering

Bord

Sittplats

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Kassa

Serveringshöjd

Receptionshall, vård

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Utformning av skylt från tak

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Receptionen

Fast placerad kortläsare

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Fristående skylt

Höj- och sänkbar informationsdisk

Informationsplats

Bokningsmöjlighet

Bibliotek

Hyllor finns

Bokinkast utomhus

Mötesrum (Stilla rum)

Skriv ut

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Mötesrum

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passageöppning

Ingång (Norra)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Öppnande

Ingång (Personal)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Stängning

Ingång (Akut)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Öppnande

Stängning