Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rosenkällasjön, Linköping

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-22 14:20:46
Adress
Rosenkällasjön
585 97
Linköping
Telefon
+46 013 20 64 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 5m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 1%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 4mm
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 100cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,40NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Rampen

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 5m lång
 • Rampen är 140cm bred
 • Rampen lutar 2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 105cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 87cm
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 84cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalett

 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 220cm
 • Längden är 220cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,40NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Kroken har höjden 73cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 64cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Uteplats

 • Den fria ytans bredd är 2,25m
 • Ytans längd är 4,15m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2,35m

Rastplats

 • Bredden lutar 1%
 • Längden på ytan lutar 3%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 75cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 90cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 90cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rastplats

 • Bredden lutar 1,5%
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Underlaget är jämn
 • Den fria ytans bredd är 1,2m
 • Ytans längd är 2m

Grillplats

 • Grillbädden är 76cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 1,2m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Entré

Skriv ut

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Orienteringstavla utan tal

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Rampen

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd

Utemiljö (Dämmet)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Uteplats (Skådarplattform)

Skriv ut

Uteplats

Utemiljö (Gömsle)

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Sittplats

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Utemiljö (Brygga)

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Brädor på spång

Sittplats

Rastplatsen (Grillplats)

Skriv ut

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill