Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Olofströms kyrka och församlingsgård

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-02-15 09:51:10
Adress
Kapellgatan
29334
Olofström
Telefon
+46 0454-97700
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 12m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3,50m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 6m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,0%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,50m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 9m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 6m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 160cm bred
 • Trappans steg är 19,5cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15,5cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 16,5cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 299cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 142cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Rampen

 • Rampen lutar 7,9%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 2,1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 118cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 299cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 108cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 139cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Passagetiden är 24s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 108cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,55NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 187cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 285cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Kroken har höjden 147,5cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 81,5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185,5cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,35NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 11mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 37cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 268cm
 • Längden är 294cm
 • 18cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 124cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,5cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Spegelns underkant är 116cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 97cm
 • Skötbordets längd är 140cm
 • Skötbordets bredd är 60cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 124cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 52cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78,5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 107cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 173cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 114cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är infälld i underlag men med kant
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 192cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Ljusbärare

 • Höjden på högst placerade ljus är 129cm
 • Höjden på lägst placerade ljus är 110cm
 • Bredd på fri yta framför ljusbäraren är 114cm
 • Fri längd framför ljusbärare är 200cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns
 • Podium finns i nivå med golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,4cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 107cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 44,5cm
 • Fri bredd under bordet är 111,5cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vapenhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Kapprum

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Kyrkorum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Ljusbärare

Podium

Samlingsrum (Mariasalen)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord