Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kicks Drottninggatan

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-29 13:21:47
Adress
Drottninggatan 17
702 36
Örebro
Telefon
+46 019-12 52 60
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 8.9%
 • Lutningens sträckning är 1.37m

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 365cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 161cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 164cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 345cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 141cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 478cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 71cm
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 62cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 37cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 168cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 196cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 94cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 110cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare