Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vågen galleria

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-10 14:38:37
Adress
Nygatan 32
702 11
Örebro
Telefon
+46 0708-85 03 80
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.17m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 9.1m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 147.5cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 904cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 200cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 908cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 375cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.6% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 121cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 138cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 908cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 375cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 181.6cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 424cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 121cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 136cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 234cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 530cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 123cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 137cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 236cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 151cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 157.7cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 497cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 500cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 317.5cm
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49.8cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 219cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 15.2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 26.5cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91.5cm
 • Ledstången slutar 78cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91.5cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss, vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 102cm bred
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 23s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 98cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 98cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 94.6cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 80cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 249cm
 • Den fria ytans bredd är 113cm
 • Djupet på hisskorgen är 220cm
 • Hisskorgens bredd är 179cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Ledstången är 91.2cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 130cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 90cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 1.25cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 3.47cm
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 1.47cm
 • Längden är 2.48cm
 • 39.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 71cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.55cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.45NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 91cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 159cm
 • Kroken är placerad 107cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 103cm
 • Skötbordets längd är 74.2cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 57.1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 74.9cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 130cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 80cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 67.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 1.25cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 3.42cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 550cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 550cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 210cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 219cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 15,2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 26,5cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91,5cm
 • Ledstången slutar 78cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91,5cm
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss, vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 00NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 102cm bred
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 00NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 12s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 00NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 98cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 98cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0,10NCS mot bakgrund

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 98cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 80cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 270cm
 • Den fria ytans bredd är 112.5cm
 • Djupet på hisskorgen är 220cm
 • Hisskorgens bredd är 179cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,25NCS
 • Ledstången är 91,2cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 130cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 90cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan, verksamhet

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 398cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 398cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 222cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss, vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig neråt
 • Kanten vid rulltrappans början är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 102cm bred
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 20s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 2cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 98cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0,1NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 98cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0,1NCS mot bakgrund

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 98cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 77cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 281cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Djupet på hisskorgen är 220cm
 • Hisskorgens bredd är 179cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,25NCS
 • Ledstången är 91,2cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 130cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 90cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan, verksamhet

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Ingång (Våghustorget)

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgallret utanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Kungsgatan)

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal (Plan 1)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Rulltrappa

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Passage (Källarvåning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Rulltrappa

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Passage (Plan 2)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Rulltrappa

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan