Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturhuset Stadsteatern

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-09-29 13:46:38
Adress
Trädgårdsgatan 9
54130
Skövde
Telefon
+46 0500-498000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 16m
 • Av- och påstigningsplatsen är 11.5m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 9cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 110cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.4m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 500cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 140cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 12.3%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.43m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.43m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 500cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 290cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 400mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 450cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 211cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 450cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 70cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 108cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 390cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 520cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 553cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 66cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 106cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 384cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5% i sidled
 • Gångytan är 25m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.2m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 2m
 • Ytan efter lutningens slut är 20m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 170cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 6.7%
 • Lutningen på rampen är 5m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 3.6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.04NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.04NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 140cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 290cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 400mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 490cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 107cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 74cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 114cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 419cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 550cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.4% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 92cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 66cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 106cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 225cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 106cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 111.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.03NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 21st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 191cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.58NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.58NCS
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 450cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Kroken har höjden 166cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 54cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.53NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 136cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 209cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.77NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 85cm
 • Längden är 110cm
 • 12cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 33cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.03NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 79cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 29cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 81cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181cm från golvet
 • Kroken har höjden 93cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 94cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 17cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 72cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 57cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 91cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 91cm från golv

Övrig toalett - Damtoalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.78NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.78NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 66cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 1.5m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 3.4m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 26cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 113cm från golvet
 • Spegelns överkant är 166cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 129cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 85cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 366cm
 • Dörröppningens fria bredd är 47cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.1NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.78NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 82cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.78NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 144m
 • Svängrumsytan lutar 1% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 334m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toaletten

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 114cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 131cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 86cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 106cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 380cm
 • Dörröppningens fria bredd är 47cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.12NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 165.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker
 • En gångyta är 190cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 112cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fasta sittplatser

 • Det finns 4st platser för rullstol
 • Totalt finns 499st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 47cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 27cm bred
 • En gångyta är 27cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 169cm
 • Den fria ytan lutar 1% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 1% i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 54cm

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 97cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 256cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 256cm bred
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Bord

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Skylt från tak

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett - Damtoalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletten

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Teatersalong

Skriv ut

Passageöppning

Kontrast

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Trappa

Trappa