Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Borås Djurpark

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Alidelundsgatan 11
501 13
Borås
Telefon
+46 033-353270
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 4.5% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 5.4% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 18cm hög
 • Hållplatsytan är 3.72m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket till påstigningsplatsen är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.6NCS mot bakgrunden

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 125.3cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 4m långt
 • Väderskyddet är 1.4m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1.34m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inte inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48.8cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 300m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 0.96m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.76m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 3.6% i sidled
 • Gångytan är 270m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10.5%
 • Lutningens sträckning är 56m
 • Ytan efter lutningens slut är 20m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.6% i sidled

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 12.9%
 • Lutningens sträckning är 35m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 110m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.6NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.3m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 85m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 15m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 25m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 3.4% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.3% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 100cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.1% i längsriktning
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Personlig service

 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 100cm
 • Kassapriset är placerat 78cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 74cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.55NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 78cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 178cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 11cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 97cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 90mm

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1.9% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.1% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 224cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.4% i längsriktning
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 270cm
 • Kassapriset är placerat 89cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 85cm från underlaget
 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 270cm
 • Kassapriset är placerat 89cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 85cm från underlaget

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 90mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 92cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3mm

Entrédörr - Utgång

 • Dörr intill karuselldörr saknas

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0.9% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 1.5% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 224cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 224cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 1.2% i längsriktning
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 93cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.45NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 154cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.45NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 11mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.55NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 202cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 145cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.5NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.75NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 107cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 118cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 198cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 52cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 222cm
 • Längden är 220cm
 • 93cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.7NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 79cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 30cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 81cm
 • Kroken är placerad 75cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 80cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 63cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 97cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 53cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.7NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 68cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 93cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.65NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.65NCS

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 80cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 74cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras utan alternativ hantering av råvaror
 • En gångyta är 58cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 9mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.55NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 145cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.5NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.75NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 107cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 118cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Dörröppning

 • Dörröppningens fria bredd är 215cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm

Uteplats

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 111cm
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Ytans längd är 300m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Rökning på uteplats tillåtet
 • Askkopp finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss, alternativ lutning

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning, hiss

Trappan

 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 216.6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Trappans steg är 38.7cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halkig, jämn, hårdgjord

Trappan

 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 217.4cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88.8cm
 • Ledstången sträcker sig 29.7cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 12.1cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96.9cm
 • Ledstången sträcker sig 30.7cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32.7cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.6NCS mot underlag

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 84.5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 3.8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 205cm
 • Hisskorgens bredd är 106cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 15mm när hissen stannat
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90.1cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 3.8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 98.9cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 107.3cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 101.5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 80.8cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 8.2%
 • Lutningens sträckning är 120m

Ramp

 • Rampen lutar 5.5%
 • Lutningen på rampen är 10.2m lång
 • Rampen är 265.6cm bred
 • Rampen lutar 0.4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89.2cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89.9cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 77.9cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 5.6%
 • Lutningen på rampen är 10m lång
 • Rampen är 258cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89.3cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89.9cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 12m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångytan lutar 6 men är olika% i sidled
 • Gångytan är 3000m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det längsta avståndet mellan två sittplatser är 0m

Gångväg

 • Lutningen i längsriktning är 29,1%
 • Lutningens sträckning är 53m
 • Ytan efter lutningens slut är 25m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Rastplats

 • Bredden lutar 4,9%
 • Längden på ytan lutar 6,9%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 72cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 34cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 35cm utanför bordets ben

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 85cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,85NCS

Hållplats (Boråsparken B)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Alternativa lutningen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Personlig service

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Fristående skylt

Skylt från tak

Passageöppningen

Bemannad kassa

Bemannad kassa

Skylt från tak

Skylt på vägg

Entrédörr - Utgång

Passageöppningen

Butik

Skriv ut

Inomhusmiljö

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Serveringen

Skriv ut

Inomhusmiljö

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Uteplats

Skriv ut

Dörröppning

Uteplats

Uteplats

Uteplats

Spång (Djurparksbron)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Trappan

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ledstråk

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Alternativ lutning

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Brädor på spång

Sittplats

Gångväg i park

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Rastplats

Rastplats

Orienteringstavla utan tal