Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ramsön - Naturreservat

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 08:44:57
Adress
Ramsön
442 97
Kode
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2.55m
 • Vändytans fria längd är 40.6m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 101cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.71NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3.25m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2,2m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 5,1%
 • Gångytan är 105,3m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 10,3%
 • Lutningens sträckning är 6,9m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 67,1% i sidled

Stig

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 272cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 5.2%
 • Lutningen på rampen är 6.1m lång
 • Rampen är 121cm bred
 • Rampen lutar 1.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halkig
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ledstångens höjd är 0cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 104cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 89cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 185cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.27NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.27NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 182cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.29NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har saknas
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,3m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 10,8%
 • Gångytan är 85,3m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 9,1%
 • Lutningens sträckning är 28,0m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 8,4% i sidled
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,65m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 7,9%
 • Gångytan är 238,1m lång
 • Belysning finns inte

Stig

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rastplats

 • Bredden lutar 0,8%
 • Längden på ytan lutar 2,9%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 67cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 55cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 62cm utanför bordets ben

Brygga

Skriv ut

Brygga

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Sittplats utomhus

Skriv ut

Sittplats

Naturstig (Till toalett och vidare till passageöppning)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stig

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Naturstig (Från passageöppning till korsning)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Naturstig (Från korsning till sevärdighet)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig

Rastplats (Vid sevärdighet)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats