Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Storsjön Fiskeplats Viskafors

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-08-18 13:34:42
Adress
Kungsgatan 57
50335
Borås
Telefon
+46 033-35 74 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 0% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0.1% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 16cm hög
 • Hållplatsytan är 3.92m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 2.81m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket till påstigningsplatsen är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Cykelväg finns inte placerad så den går genom hållplatsytan

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 115.4cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3m långt
 • Väderskyddet är 1m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 2.4m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49.7cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1500m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 0.93m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 14.8% i sidled
 • Gångytan är 1500m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13.6%
 • Lutningens sträckning är 49m
 • Ytan efter lutningens slut är 30m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.5% i sidled

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 13.3%
 • Lutningens sträckning är 21m

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 10.3%
 • Lutningens sträckning är 142m

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 9.8%
 • Lutningens sträckning är 56m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 13m
 • Av- och påstigningsplatsen är 78m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 0m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 102.7cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 2.1%
 • Längden på ytan lutar 2.9%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 77.4cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 15cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 17.4cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 57.7cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan längslutning är 8.2%
 • Gångytan är 270m lång
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 123cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 4.5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2.81m
 • Vändytans fria längd är 4.21m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Det finns avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 110cm
 • På höger sida sett framifrån, vänster sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 65cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17.2cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 129cm
 • Ledstången sträcker sig 58.6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 9.3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Fiskeplatsen

 • Uppställningsplatsens bredd för fiske för person med rullstol är 0m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 140m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 0m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2.9m
 • Vändytans fria längd är 5m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Det finns inte avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 62.7cm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Fiskeplatsen

 • Uppställningsplatsens bredd för fiske för person med rullstol är 0m

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 0.83m

Rastplats

 • Bredden lutar 0.9%
 • Längden på ytan lutar 0.9%
 • Underlaget är jämn, hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 79.8cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 9cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 0cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 62cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Hållplats (Viskafors Skola)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Ej gångsäker.)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Alternativ lutning

Alternativ lutning

Alternativ lutning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg (Handikapparkeringsplats finns ej)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Entré

Skriv ut

Skylt från tak

Orienteringstavla utan tal

Rastplats (Boxhult Grillstuga)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Utemiljö (Udden)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Passageöppningen

Enskilt steg

Brygga

Brygga

Trappa

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Fiskeplatsen

Sittplats

Brygga

Brygga

Fiskeplatsen

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill