Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansluta till TD

De anläggningar och kommuner som finns presenterade i TD har antingen själva genomfört inventeringarna eller anlitat en extern inventerare.

Samarbetsavtal 

Ett samarbetsavtal sluts med Västra Götalandsregionen och avtalsparten administrerar då själv sin egen del i Tillgänglighetsdatabasen och inventerar det man önskar inom sitt avtal. För att använda TD betalar varje avtalspart en årlig licensavgift baserad på invånarantal. De verksamheter som Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med inventeras av Tillgänglighetssatsningen. 

Årliga TD-träffar

TD genomför årliga administratörsträffar som vi gärna ser att alla avtalsparter kommer till för erfarenhetsutbyte, synpunkter till oss och uppdatering av vad som händer med TD.

Utbildning

Utbildning är obligatorisk för att få tillgång och kunna arbeta i TD. En avtalsadministratör behöver utses för varje avtalspart. Efter överenskommelse kan avtalsadministratören utbilda inventerare.

Formulär för inventering

Inventeringen sker med hjälp av inventeringsformulär med möjlighet att infoga extra delar som påträffas i en anläggning. Formulär finns anpassade för ett antal olika miljöer och anläggningar. Alltifrån teater, park och vårdcentral. En avtalspart har tillgång till de formulär som finns tillgängliga. 

TD-åtgärdsrapporter

Efter att en anläggning inventerats finns möjlighet att ta ut en TD-åtgärdsrapport som kan användas som en åtgärdslista för att åtgärda bistande fysisk tillgänglighet. Rapporterna finns för flera olika lagar och regelverk, konventioner, standarder, överenskommelser. Bland annat finns TD-åtgärdsrapporter för uppfyllnad av enkelt avhjälpta hinder som plan- och bygglagen kräver av äldre fastigheter.  

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Ansluta 

För frågor om att ansluta eller vidare information om TD, ta kontakt med Cecilia Nilsson, 0702-149024, cecilia.v.nilsson@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2019-09-27 14:07