Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ansluta till TD

De anläggningar och kommuner som finns presenterade i TD har antingen själva genomfört inventeringarna eller anlitat en extern inventerare.

Samarbetsavtal 

Ett samarbetsavtal sluts med Västra Götalandsregionen och avtalsparten administrerar då själv sin egen del i Tillgänglighetsdatabasen och inventerar det man önskar inom sitt avtal. För att använda TD betalar varje avtalspart en årlig licensavgift baserad på invånarantal. Enskilda privata aktörer eller egna företagare kan inte sluta samarbetsavtal. De verksamheter som Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med inventeras internt. 

Årliga TD-träffar

TD genomför årliga administratörsträffar som vi gärna ser att alla avtalsparter kommer till för erfarenhetsutbyte, synpunkter till oss och uppdatering av vad som händer med TD.

Utbildning

Utbildning är obligatorisk för att få tillgång och kunna arbeta i TD. Mer information om utbildning i TD hittar du här.

Formulär för inventering

Inventeringen sker med hjälp av inventeringsformulär med möjlighet att infoga extra delar som påträffas i en anläggning. Formulär finns anpassade för ett antal olika miljöer och anläggningar. Alltifrån teater, park och vårdcentral. En avtalspart har tillgång till de formulär som finns tillgängliga. 

TD-inventeringsrapport

Efter en anläggning inventerats finns möjlighet att ta ut en TD-inventeringsrapport. TD-inventeringsrapport redovisar hur kriterier tolkade utifrån “Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet” har uppfyllts. Riktlinjerna och lagkrav kan uppfyllas på annat sätt än TD:s tolkning så länge det motsvarar samma nivå av tillgänglighet och användbarhet. Rapporterna måste analyseras före eventuella vidare åtgärder (rekommendation: av sakkunnig eller certifierad kompetens). TD erbjuder inte support i analys eller programvarorna som används för att visa rapporterna.

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Ansluta 

För frågor om att ansluta eller vidare information om TD, ta kontakt med Almir Krieziu. För frågor gällande tillgänglighetssatsningen, ta kontakt med Josefine Johansson.

Almir Krieziu

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
TD externt kommuner, organisationer, näringsliv.

Josefine Johansson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
TD internt Västra Götalandsregionen. TD-tillgänglighetssatsning.
Senast uppdaterad: 2023-01-26 16:09