Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gamla Ullevi

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-01-17 10:55:41
Adress
Ullevigatan 5
401 25
Göteborg
Telefon
+46 031-368 45 00
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 500cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 0%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 1m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4,7%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 40m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 50m
 • Av- och påstigningsplatsen är 150m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 140m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 150m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 12cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg - Via Burggrevegatan

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Gångytan är 450m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 2.5m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 20m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 15%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 10cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.4NCS mot omgivningen

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 15m

Gångväg - Via Slussgatan

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,05NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Gångytan är 350m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 2.5m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 5m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 10cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,4NCS mot omgivningen

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 9%
 • Lutningens sträckning är 15m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.15NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Gångytan är 440m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 2.5m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 2m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,8NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 70cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 10cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 150cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 4,7%
 • Lutningens sträckning är 10m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 440cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 490cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 500mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 106cm
 • Längden på disken är 145cm
 • Benutrymmets djup är 12cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte

Biljettförsäljningen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Personal på plats som kan tecken som stöd finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 116cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,45NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Personlig service

 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 83cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,45NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 72cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 82cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,45NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns inte
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 320cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 345cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 250mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 105cm
 • Längden på disken är 280cm
 • Benutrymmets djup är 11cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte

Biljettförsäljningen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Personal på plats som kan tecken som stöd finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 116cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,45NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 110cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,4NCS

Av- och påstigning med gångväg (Ullevigatan 3)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Av- och påstigning med gångväg (Infart från Parkgatan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg (Utanför entré 5)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Parkering och gångväg (Korttidsparkering utanför entré 3)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Löst föremål

Utskjutande föremål

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Centralstationen, Drottningtorget till entré 4)

Skriv ut

Gångväg - Via Burggrevegatan

Gångväg

Gångvägen

Löst föremål

Cykelväg vid gångväg

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Gångväg - Via Slussgatan

Gångväg

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Ullevi norra till entré 4)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Trappan

Alternativa lutningen

Biljettkassa (Info & biljettkassa)

Skriv ut

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Disk med fast höjd

Glasruta

Biljettförsäljningen

Biljettförsäljningen

Biljettförsäljningen

Fast placerad kortläsare

Personlig service

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Bokningsmöjlighet

Biljettkassa (Vid entré 1, 2, 4, och 5)

Skriv ut

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Disk med fast höjd

Glasruta

Biljettförsäljningen

Biljettförsäljningen

Biljettförsäljningen

Fast placerad kortläsare

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal