Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Qvarnstensgruvan Lugnås

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 22:00:35
Adress
Lugnås Stora Myren
542 94
Mariestad
Telefon
+46 501-40686
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 10m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 25m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 10m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 10m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 13cm

Dörrmatta

 • Dörrmattan är lös
 • Tröskelns höjd är 5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 95cm
 • Längden på disken är 80cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Personlig service

 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 100cm
 • Kassapriset är placerat 100cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,60NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 80mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,60NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 96cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,30NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 210cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 210cm
 • Längden är 210cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 70cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,20NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 74cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 50cm
 • Spegelns underkant är 82cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 148cm
 • Kroken är placerad 50cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 57cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 74cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 73cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0.9m
 • Belysning finns inte

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 100cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,10NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 90m
 • Bredden lutar 3%
 • Ytans längd är 150m
 • Längden på ytan lutar 5%
 • Den fria ytans bredd är 90m
 • Bredden lutar 4%
 • Ytans längd är 150m
 • Längden på ytan lutar 9%

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 150m
 • Ytans längd är 150m
 • 67cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 19cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 0cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 13cm
 • Tröskelns höjd är 5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • En gångyta är 80cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 10mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,40NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har svårläst typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 100cm
 • Kassapriset är placerat 90cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.4NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 70mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Entré

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Enskilt steg

Dörrmatta

Slagdörr öppnas manuellt

Informationsdisk

Bokningsmöjlighet

Personlig service

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Skylt på vägg

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Grind

Rastplats

Rastplats

Visning och guidning

Skriv ut

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Serveringen

Skriv ut

Enskilt steg

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare