Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs Folkhögskola Nya Varvet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 11:22:24
Adress
Örlogsvägen 22
426 71
Västra Frölunda
Telefon
+46 031-769 76 00
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 93m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 11,52m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 90m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.0%
 • Lutningens sträckning är 80m
 • Ytan efter lutningens slut är 13m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 174.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.46NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 197cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,05% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 48,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,67NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,47NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 80cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131.5cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 90mm
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 226cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 199cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 78cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 27cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,11NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85,5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,06NCS

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 149.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.38NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 90mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 86.8cm
 • Längden på disken är 252cm
 • Benutrymmets djup är 4cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.2NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 28,8cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,38NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 145.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 138cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 154.6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 17cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,83NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,83NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 8mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 157cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0,4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 67cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 80,5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 170cm
 • Längden är 170,5cm
 • 65cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 32cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40,5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 128cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178,5cm från golvet
 • Kroken har höjden 156cm
 • Kroken är placerad 24cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 137,5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 61cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82,5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.38NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65.7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 68cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 101.5cm
 • Fri bredd under bordet är 101.5cm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 73cm
 • Längden på disken är 160cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Informationsplats

 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 7mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.81NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 30cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 142cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 69cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 154cm
 • Den fria ytan lutar 0,3% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0,1% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 66cm ovanför golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,5cm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Trappans steg är 31,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Lutningen på rampen är 326m lång
 • Rampen är 103cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 77,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 6cm

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 89.5cm

Kök

 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Nickel finns i i dörrhandtag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 263cm
 • Kyl är placerad 131cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns
 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 71cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 4cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrund

Mikrovågsugn

 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 116cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 4cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns

Mikrovågsugn - Kopia

 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 156cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 4cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns

Mikrovågsugn - Kopia

 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 86,5cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 20,5cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 139cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Servering

 • Fri höjd under bordet är 71,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 75cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, utan alternativ hantering av råvaror
 • En gångyta är 53cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 88cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 89.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 27,5cm
 • Fri bredd under bordet är 174cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 62cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 4mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,34NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 104cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 25mm
 • Kassans höjd är 92cm från underlaget

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 92,7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörröppning

 • Dörröppningens fria bredd är 72.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Uteplats

 • Fri höjd under bordet är 61.6cm
 • Den fria ytans bredd är 291m
 • Ytans längd är 595m
 • Sittplatsens sitthöjd är 40.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Rökning på uteplats tillåtet
 • Askkopp finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 198cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 285cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 65cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 69cm
 • Fri bredd under bordet är 168cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 65cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,5cm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Trappans steg är 31,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Lutningen på rampen är 326m lång
 • Rampen är 103cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 106cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,28NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,13NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101,3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 123cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 274,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,66NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 139,7cm
 • Hisskorgens bredd är 94,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 213,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 167,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179,8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 66,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 39,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 169,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 214,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 66,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 205,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 235,8cm bred

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 131cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 43,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82,8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 49,3cm från närmaste hinder

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 137,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 104,7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 74,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 139,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 271cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 65,1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländande
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.38NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 134cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17.9cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30.4cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100.2cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 53,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 56cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 115,5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,5cm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Trappans steg är 31,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Lutningen på rampen är 326m lång
 • Rampen är 103cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 104cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 16,3cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 28,7cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95,5cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,78NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93,2cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,77NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101,3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 123cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 274,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,66NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 139,7cm
 • Hisskorgens bredd är 94,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 215cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 215cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.31NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 30mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 37.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 168,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181,6cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 213,8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 255,7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 67,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 67,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 108,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67.3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77.1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 121cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 56cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 60.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 82.4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 89.8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 111,6cm bred
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 350,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 64,8cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 3,5%
 • Lutningen på rampen är 439,4m lång
 • Rampen är 98cm bred
 • Rampen lutar 0,2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 64,8cm innan översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 53,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 56cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 115,5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 179,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 279,1cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 62cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70,2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 125,8cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 77,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 201cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 63,2cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 171,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 58,8cm
 • Draghandtaget är placerat 78,7cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 206.4cm
 • Längden är 158.6cm
 • 27,4cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95,1cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40,9cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,01NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 136,1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179,2cm från golvet
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken är placerad 29,5cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 138,5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 68,4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83,2cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83,4cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56,1cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 34,9cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,01NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 21,4cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70,4cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,5cm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Trappans steg är 31,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Lutningen på rampen är 326m lång
 • Rampen är 103cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 106cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,28NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,13NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101,3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 123cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 274,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,66NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 139,7cm
 • Hisskorgens bredd är 94,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 77,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 159,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250,1cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67,7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 37,5cm
 • Fri bredd under bordet är 79cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 158,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174,3cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 298,5cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67,1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 47cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 169,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181,3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 168cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 204,8cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 135,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,74NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 123,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 252,6cm bred

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77,1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 33cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 97,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 166,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 65,6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71,1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 112,1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 133cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 181,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 68,3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66,8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,7cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,5cm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Trappans steg är 31,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Lutningen på rampen är 326m lång
 • Rampen är 103cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 106cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,28NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,13NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101,3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 123cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 274,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,66NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 139,7cm
 • Hisskorgens bredd är 94,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250,4cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65,5cm
 • Fri bredd under bordet är 130cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 152,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179,1cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0.1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 56,7NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 158.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.04NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 167.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 19,9cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 27,1cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162,2cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 132,7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 202,8cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 38,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 209,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 227,8cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 154,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 74,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,23NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 80,4cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 188,5cm
 • Längden är 160,2cm
 • 38,6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93,6cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 43,6cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 110,6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190,3cm från golvet
 • Kroken har höjden 149,9cm
 • Kroken är placerad 33,9cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 128,7cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 8,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 75cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18,2cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 18,2cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 67,1cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 78,2cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 131,4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,09NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 19s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 76,1cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,12NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 87,1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74,4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 99,5cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,23NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 242,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 71,7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66,1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 130cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103,5cm
 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,16NCS
 • Trappans steg är 14,5cm höga
 • Trappans steg är 31,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Lutningen på rampen är 326m lång
 • Rampen är 103cm bred
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 205cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 86cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261,5cm bred
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 106cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,28NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,13NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,81NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 101,3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 123cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 274,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,66NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 139,7cm
 • Hisskorgens bredd är 94,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 138,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250,3cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68,3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70,3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 80cm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 154,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179,5cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 19mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0,1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 56,7NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 158,2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,04NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 167,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,62NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 128,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 204,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 38,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 29,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 227,2cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 161,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,21NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 78,8cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 190,7cm
 • Längden är 174cm
 • 59,6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93,9cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 43,2cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 111,2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet
 • Kroken har höjden 152,7cm
 • Kroken är placerad 48,1cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 111,6cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 14,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78,3cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85,9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 74,8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 17,3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 17,3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70,3cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,23NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 57,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,07NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 26s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75,8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 146,1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,1NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 69cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72,6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 96,5cm
 • Fri bredd under bordet är 155cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 74,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 252,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 57,5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 119,2cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Öppnande

Stängning

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Utformning av skylt från tak

Disk med fast höjd

Sittplats

Orienteringstavla utan tal

Toalett

Skriv ut

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Handikapptoalett

Skriv ut

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Bibliotekslokal

Skriv ut

Utformning av skylt från tak

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Bord

Informationsdisk

Informationsplats

Bibliotek

Hyllor finns

Övriga datorbord

Bokinkast inomhus

Passage (Reception till café )

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Köksdel (Elevkök)

Skriv ut

Passageöppning

Diskho

Kök

Kök

Kök

Mikrovågsugn

Mikrovågsugn - Kopia

Mikrovågsugn - Kopia

Sittplats

Bord

Café servering inne i utrymmet

Skriv ut

Servering

Servering

Servering

Bord

Sittplats

Matsedel

Bemannad kassa

Kassa

Serveringshöjd

Uteplats (Tillhörande café )

Skriv ut

Dörröppning

Uteplats

Uteplats

Uteplats

Passage (Café till restaurang)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Serveringen

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Passage (Reception till musikrum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

VGR Mötesrum (Musikrummet)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Passage (Reception till våning två (med trappa))

Skriv ut

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Bord

Passage (Reception till våning två)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utformning av skylt från tak

Passageöppning

Övrig toalett (i trappa)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

VGR Mötesrum (Kemi)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

VGR Mötesrum (Fysik)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Passage (Från fysik/kemi till lektionssalar)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

VGR Mötesrum (Stora lektionssalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

VGR Mötesrum (Lilla lektionssalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Handikapptoalett (våning två)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (Reception till våning tre)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Övrig toalett (I trappan)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

VGR Mötesrum (Vilorum)

Skriv ut

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Personlyft

VGR Mötesrum (Lilla lektionssalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

VGR Mötesrum (Stora lektionssalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Passage (Reception till våning fyra)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Övrig toalett (I trappan)

Skriv ut

Trappa

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

VGR Mötesrum (Grupprum)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

VGR Mötesrum (Lektionssal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö