Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs konserthus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:53:17
Adress
Göteborgs Konserthus, Götaplatsen
412 56
Göteborg
Telefon
+46 031-726 53 00
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.7%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6.3m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 12.88m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 130cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 8cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3.7%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.45m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.2%
 • Lutningens sträckning är 13m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 129cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.21NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 34cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 3.1%
 • Lutningen på rampen är 5.83m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 67cm
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 130cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 106cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 14cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.52NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 267cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 86cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 3cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 91cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 95cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.06NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.06NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 87cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.33NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången slutar 52cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 58cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.24NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 262cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.06NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 227.5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 188.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 212.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.01NCS
 • Trappans steg är 12.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96.5cm
 • Ledstången slutar 6.5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8.5cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.14NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96.5cm
 • Ledstången slutar 6.5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8.5cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.32NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 142cm
 • Hisskorgens bredd är 75cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 82cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 31cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,15NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.33NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången slutar 52cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 58cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.24NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 262cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.06NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 200mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.01NCS
 • Trappans steg är 12.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.01NCS
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 48cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 48cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.51 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 158cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 82cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,73NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 165,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175,2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,26NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 293,2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,54NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,54NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 0,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 130,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 93,3cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 183,9cm
 • Längden är 139,8cm
 • 25,3cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 78,7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,7cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,12NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 136,9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 171,4cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 103,8cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 27,6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78,6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 59,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,12NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 95,7cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 19,9cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred

Disk med fast höjd - Garderob

 • Svängrumytans bredd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0.1% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Höjden på disken är 92cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Välbelyst disk finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.35NCS

Spegel

 • Spegelns underkant är 49,9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 220cm från golvet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,9cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 166,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170,3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,21NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,21NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 73,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 101,9cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 87,9cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 45,8cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 240,2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 24NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.24NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.51NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 153cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 37.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 125.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 72.5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 230cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 71.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 29st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 440cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,02NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,01NCS
 • Trappans steg är 33,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97,9cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 23,5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8,5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,33NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96,4cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 23,5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,26NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det finns inte en skylt i relief vid nedersta trappsteget
 • Vid översta trappsteget finns inte en skylt i relief

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 230cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 254cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 89cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 132.5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.19NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 194.7cm
 • Hisskorgens bredd är 86.5cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.41NCS
 • Ledstången är 89cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 86.5cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 81cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 86cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 218cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 65cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 95cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 4mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.70NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bordsservering

 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassans höjd är 105cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 125cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 179,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 148cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 185,1cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 65,7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 67,6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 29,8cm
 • Fri bredd under bordet är 67,8cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 93cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 3mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,75NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bordsservering

 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 97,8cm
 • Kassapriset är placerat 135,5cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 4mm
 • Kassans höjd är 109,5cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,26NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 300cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 70cm högt

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Fasta sittplatser

 • Det finns 4st platser för rullstol
 • Totalt finns 1247st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45,4cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 48,1cm bred
 • En gångyta är 45,8cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 48,6cm
 • Den fria ytan lutar 0,2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0,2% i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 116cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Fasta sittplatser

 • Det finns 4st platser för rullstol
 • Totalt finns 1247st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 41cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 43cm bred
 • En gångyta är 45cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.1% i sidled

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4,9%
 • Lutningens sträckning är 1,70m

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 102cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 43cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Vid textbaserade evenemang används textmaskin

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångvägen

Ingång (Handikappsentré)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt på vägg

Passage (från Handikappsentré till kapprum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Ingång (Stenhammarsalen)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Passage (till Stenhammarsalen)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Ingång (Stora Salen)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Passage (från ingång Stora Salen till "kapprum")

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Kapprum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Disk med fast höjd - Garderob

Disk med fast höjd - Garderob

Spegel

Sittplats

Sittplats

Toalett inomhus (Damer)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalett inomhus (Herrar)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Nivåskillnader inomhus (Från kapprum till plan två)

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passage (Promenoar)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bordsservering

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Kassa

Servering inkl Toalett inomhus (Restaurang)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bordsservering

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Kassa

Serveringshöjd

Sittplats

Konsertsal (Stora Salen)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Passageöppning

Tröskel

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Alternativ lutning

Åhörarplatser

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats