Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighetsdatabasen blir nationell?

Västra Götalandsregionens regionstyrelse beslutade den 24 april att inleda samtal med den nationella IT-aktören Inera

om att överföra delar av ansvaret för drift och utveckling av Tillgänglighetsdatabasen (TD) till nationell nivå. Syftet är att kunna erbjuda TD som en nationell resurs och att stärka arbetet med fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

TD har funnits sedan 2005 och har utvecklats av Västra Götalandsregionen för att informera invånare om olika verksamheters fysiska tillgänglighet. Knappt 70 organisationer, främst kommuner, har avtal med Västra Götalandsregionen och använder TD. Avtalsparternas arbete med TD påverkas inte av regionstyrelsens beslut. Om TD blir nationell kan tjänsten stärka sin närvaro utanför Västra Götaland och nya kopplingar kan utvecklas exempelvis mellan TD och www.1177.se.

Inera är ett IT-bolag som ägs av landsting/regioner, kommuner och SKL. Deras mest kända tjänst är www.1177.se. Gränssnittet mellan Västra Götalandsregionen och Inera kommer att klargöras. Västra Götalandsregionen behöver fortsatt ansvara för kriterieutveckling och kravställande i TD, eftersom Västra Götalandsregionen har den strategiska kompetensen inom funktionshinderfrågor.

 

För mer information kontakta Cecilia Nilsson, chef Tillgänglighetsdatabasen, Västra Götalandsregionens koncernkontor, cecilia.v.nilsson@vgregion.se eller tel. 0702-149024.