Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

TIBB

TIBB är ett webbaserat verktyg för att göra tillgänglighetsinventeringar i flerbostadshus. Genom dokumentation av det befintliga fastighetsbeståndets standard kan TIBB underlätta fastighetsägarens planering av förbättringsåtgärder och information till boende. I TIBB´s besiktningsprotokoll och databas dokumenteras och registreras tillgänglighetsstatusen i fastigheter, byggnader och entréer. Inventeringarna publiceras inte publikt.

TIBB har utvecklats av f.d. Hjälpmedelsinstitutet (HI) i samarbete med SABO och några intresserade fastighetsägare. Den 1 augusti 2014 togs applikationen över av Västra Götalandsregionen och Rättighetskommitténs kansli. TIBB har adressen www.tibb.se 

TIBB är ett besiktningsprotokoll som tagits fram och testats i samarbete med svenska bostadsbolag. Protokollet fokuserar på gångvägar till entréer, entréer, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser. Problem som finns i dessa områden kan drabba många boende och lösningarna som skapas ger därmed stort värde.

TIBB ger översikt över hur bra tillgängligheten är i dina fastigheter. Använd TIBB till att hyra ut rätt bostad till nya kunder och till att planera ditt förbättringsarbete.

TIBB fokuserar på gångvägar till entréer, entréer och dessas närområde, hissar, gemensamma utrymmen samt uteplatser, alltså de delar av fastigheten där förbättringar hjälper många boende.

Framkomlighet: rollatorer, barnvagnar etc kan användas i entrén/lokalen.
Tillgänglighet: rullstol kan användas i entrén/lokalen.

Beställ TIBB 

För att göra en beställning av TIBB, läs igenom abonnemangsvillkoret och klicka på länken nedan för att fylla i beställningsformuläret. Därefter får ni inloggningsuppgifter och kan börja inventera i TIBB. Avgiften är 6995kr per kalenderår. Abonnemangsägaren kan lägga upp flera användare i verktyget. För stora verksamheter med flera bolag kan det vara aktuellt med flera abonnemang för att kunna särskilja inmatad data. 
Beställning av TIBB

Testa TIBB

Om ni vill testa verktyget så finns det en demosida att använda. Här kan ni fylla i värden och se hur verktyget fungerar. Observera att inmatade värden visas för alla som testar verktyget och att demosidan raderas med jämna mellanrum. För att testa TIBB gå till demoversionen.
Demo TIBB

Så här använder du TIBB

TIBB är en applikation där man kan spara inventeringsdetaljer och skriva ut protokoll och rapporter.

Vid inspektionstillfället besiktigas fastigheten utifrån ett besiktningsprotokoll. Besiktningen kan med fördel registreras direkt i applikationen via en smartphone eller en surfplatta, men det går även att skriva ut besitkningsprotokoll att ha med vid besiktningstillfället och göra själva registreringen vid senare tillfälle.

Efter besiktningen kan man se status för varje entré i fastiheten. Detta kan vara till nytta vid underhållsplanering eller uthyrning.

Lathund och handbok

Till hjälp för att komma igång finns en lathund och en handbok med råd, anvisningar och tips.

TIBB lathund

TIBB handbok 

TIBB rapporter

TIBB:s rapporter visar på specifika faktorer som hindrar personer med funktionsnedsättningar och andra att enkelt röra sig in och ut ur fastigheten samt i dess närområde. Rapporterna innehåller också konkreta förbättringspunkter. Rapporterna kan användas som underlag för planering av ert kontinuerliga förbättringsarbete.

Ofta kan små åtgärder innebära stora förbättringar

Andelen lägenheter med god tillgänglighet är fortfarande liten. Därför är det viktigt att nyproducerade lägenheter alltid ges fullgod tillgänglighet. Även små åtgärder kan ha stor betydelse för människors möjligheter att bo kvar hemma. 

Syftet med TIBB är bland annat att inspirera till förbättringar i det befintliga bostadbeståndet och att samtidigt ge kunskap om och redskap för sådant förbättringsarbete.

Små åtgärder kan innebära stora förbättringar och ha stor betydelse för möjligheten till kvarboende. Enkla hjälpmedel, som en dörröppnare eller en stadig ledstång vid entrén, kan betyda mycket för alla som bor i huset.

Tim Andersson

Senast uppdaterad: 2022-02-24 10:42