Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stenhammarsalen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:53:39
Adress
Göteborgs Konserthus, Götaplatsen
412 56
Göteborg
Telefon
+46 031-726 53 00
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.7%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6.3m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 12.88m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 130cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 8cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3.7%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.45m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.2%
 • Lutningens sträckning är 13m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 129cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.21NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 34cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 3.1%
 • Lutningen på rampen är 5.83m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 67cm
 • Ledstången slutar 15cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 130cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 106cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 14cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.52NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 267cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 86cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 3cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 91cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 95cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Markeringens färg är frostat
 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.39NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 227.5cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 262cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.06NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 72cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 188.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 212.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.01NCS
 • Trappans steg är 12.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96.5cm
 • Ledstången slutar 6.5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8.5cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.14NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96.5cm
 • Ledstången slutar 6.5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8.5cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.32NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 142cm
 • Hisskorgens bredd är 75cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 82cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 31cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 138cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.59NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 189cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 189cm bred

Disk med fast höjd

 • Svängrumytans bredd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Höjden på disken är 91cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Välbelyst disk finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.41NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm
 • Fri bredd under bordet är 65cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • En gångyta är 26cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 4mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.70NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassans höjd är 106cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 110cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.47NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 162,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,07NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,07NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 121,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 212,9cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fasta sittplatser

 • Det finns 2st platser för rullstol
 • Totalt finns 390st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 42,4cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 41,3cm bred
 • En gångyta är 212,6cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 48,1cm
 • Den fria ytan lutar 0,7% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0,05% i sidled

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 12,68m

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Vid textbaserade evenemang används textmaskin

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.71NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 97cm
 • Draghandtaget är placerat 30cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 216cm
 • Längden är 195cm
 • 111cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 47cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.69NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 124cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181cm från golvet
 • Kroken har höjden 125cm
 • Kroken är placerad 41cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 124cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 40cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 74cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.69NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 244cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 86cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 145cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 138cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 53cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Tvålen är parfymerad, oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 65cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.11NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.54NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.54NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 179cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0.37cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 0.82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 0.52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har två kranar

Gemensamt utrymme utanför toaletten

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 139cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 102cm från hörn
 • Torkmöjligheten är automat där man måste dra ner handduk
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns

Toalettens utformning

 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångvägen

Ingång (handikapparkering)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt på vägg

Ingång (Stenhammarsalen )

Skriv ut

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt på vägg

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Passage (trappa och handikappshiss)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Kapprum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Disk med fast höjd

Disk med fast höjd

Sittplats

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Kassa

Konsertsal (Stenhammarsalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Alternativ lutning

Åhörarplatser

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Toalett inomhus (Damer)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalett inomhus (Herrar)

Skriv ut

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletten

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning