Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ABF Hälsingekusten i Hudiksvall

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-19 16:02:51
Adress
Gammelbansvägen 6
82440
Hudiksvall
Telefon
+46 0650-542430
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 0-4m
 • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 25m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Handikapparkeringsplatsen är 3m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 1-3m från entrén
 • Belysning finns inte

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3-5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är jämn, halksäker, hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 1-3m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 5-40m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5-40m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 20cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,55NCS mot omgivningen

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 116cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 250cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 102cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 300cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,50NCS

Entrédörren

 • Dörr intill karuselldörr saknas
 • Dörr intill vändkors öppnas manuellt
 • Det finns möjlighet att tillkalla personal

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 360cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Öppnas av personal

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40-45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 76cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 78,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 62cm
 • Fri bredd under bordet är 123cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 170m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 165m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 128cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 105cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 15cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 124cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 146cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 18mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 330cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 190cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 170cm
 • Längden är 170cm
 • 25cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 110cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 43cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrunden
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 128cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet
 • Kroken har höjden 115cm
 • Kroken är placerad 90cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 108cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 15cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 57cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 114cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 156cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60-120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Öppnas av personal, kort eller nyckel

 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 120cm bred
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44-49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 69cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 280cm
 • Fri bredd under bordet är 130cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 0cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,30NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,30NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5-2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5-2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 130-175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 175cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Beskriv studierummet

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 0cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 280cm
 • Arbetsbänkens höjd är 90cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90cm

Spishäll

 • Fri höjd under spishäll är 0cm
 • Bredden på det fria utrymmet under spishällen är 0cm
 • Spishällens arbetshöjd är 90cm
 • Fritt djup för ben under spishäll är 0cm
 • Avstånd mellan spishäll och närmaste hörn är 80cm
 • Reglage på spishäll är upphöjd
 • Det finns kännbar markering på alla reglage på spishällen
 • Reglagen har ljushetskontrast 0,85NCS mot bakgrund
 • Avställningsyta nära spis finns

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Kännbar markering finns på alla reglage på diskmaskinen
 • Diskmaskinens reglage har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrund
 • Det finns inte instruktioner för diskmaskinen på punktskrift
 • Det finns inte instruktioner för diskmaskin på lättläst svenska
 • Avståndet mellan diskmaskin och närmaste hörn är 140cm
 • Kyl är placerad 265cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns
 • Sidohängd ugnslucka finns inte
 • Det finns avställningsyta nära ugn
 • Ugnens centrum är 50cm från golv
 • Kännbart markerade reglage på ugn finns
 • Ugnens reglage mot bakgrund har 0,85NCS ljushetskontrast
 • Instruktion för ugn på punktskrift finns inte
 • Avstånd mellan ugn och närmaste hörn är 80cm
 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 103cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0,85NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 30cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns inte
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,55NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 0cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 10,2%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1,5cm

Rampen

 • Rampen lutar 7,2%
 • Lutningen på rampen är 1,6m lång
 • Rampen är 87cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,40NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,40NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 285cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 140-300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 140-300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45-52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 300cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 275cm
 • Den fria ytans bredd är 155cm
 • Kroken har höjden 154cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 151cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,80NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 155m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 275m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är jämn, hårdgjord, halksäker

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 7cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 275cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 46cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 185cm
 • 26cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 130cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 43cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 7cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 68cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 62cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 155m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 275m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är halksäker, jämn, hårdgjord

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 16cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 155cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 275cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 130cm bred
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45-47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 300cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 63-69cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 78-113cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 61-70cm
 • Arbetsbänkens längd är 120-150cm
 • Arbetsbänkens höjd är 74cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 92cm

Spishäll

 • Fri höjd under spishäll är 0cm
 • Bredden på det fria utrymmet under spishällen är 0cm
 • Spishällens arbetshöjd är 74cm
 • Fritt djup för ben under spishäll är 0cm
 • Avstånd mellan spishäll och närmaste hörn är 132cm
 • Reglage på spishäll är upphöjd
 • Reglagen har ljushetskontrast 0,15NCS mot bakgrund
 • Avställningsyta nära spis finns

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 360cm
 • Den fria ytans bredd är 250cm
 • Kyl är placerad 110cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns
 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 112cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 36cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns inte
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrund

Av- och påstigning med gångväg (båda husen)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg (båda husen)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Pictogram

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Entrédörren

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Öppnas av personal

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Bord

Handikapptoalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Gemensamt utrymme

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Handfat

Studierum

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas endast manuellt

Öppnas av personal, kort eller nyckel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Bord

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Studierum (köket)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Beskriv studierummet

Sittplats

Bord

Arbetsbänk

Diskho

Spishäll

Kök

Kök

Kök

Ingång (Andra studierummet)

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Kapprum

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Gemensamt utrymme

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Handfat

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Studierum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Köksdel

Skriv ut

Arbetsbänk

Diskho

Spishäll

Kök

Kök

Kök