Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ABF Sala

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-05-07 11:06:12
Adress
Norra Esplanaden 14
733 30
Sala
Telefon
+46 021-470 75 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10 m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10 m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 7 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 9,3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,2 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 2 m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar -0,1 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,90m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,4 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,4 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 39m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 37cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 11m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5,2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 20 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 23cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,00NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 6,1%
 • Lutningen på rampen är 2m lång
 • Rampen är 90cm bred
 • Rampen lutar 0,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ledstångens höjd är 0cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 0cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappan

 • Det är 30 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 14,6 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 28,8cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halkig

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 77cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 57cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 67 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 0cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 128cm
 • Den fria ytans bredd är 292cm
 • Djupet på hisskorgen är 84cm
 • Hisskorgens bredd är 75 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,50NCS
 • Ledstången är 74cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 70cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 60 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 0cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 212cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 254cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 120 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 58 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 285cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar -0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,7% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 118 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 103,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 139,3cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 12 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 197 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 197 cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 75cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 138,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 138,3cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3 mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3 mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 0cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 0cm
 • Arbetsbänkens längd är 147cm
 • Arbetsbänkens höjd är 89cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0 cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har två kranar
 • Diskhons arbetshöjd är 89cm

Spishäll

 • Fri höjd under spishäll är 0 cm
 • Bredden på det fria utrymmet under spishällen är 0cm
 • Spishällens arbetshöjd är 89cm
 • Fritt djup för ben under spishäll är 0cm
 • Avstånd mellan spishäll och närmaste hörn är 53cm
 • Reglage på spishäll är upphöjd
 • Det finns inte kännbar markering på alla reglage på spishällen
 • Reglagen har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrund
 • Avställningsyta nära spis finns

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 113cm
 • Kännbar markering finns inte på alla reglage på diskmaskinen
 • Diskmaskinens reglage har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrund
 • Det finns inte instruktioner för diskmaskinen på punktskrift
 • Det finns inte instruktioner för diskmaskin på lättläst svenska
 • Avståndet mellan diskmaskin och närmaste hörn är 48cm
 • Kyl är placerad 10 cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns
 • Sidohängd ugnslucka finns inte
 • Det finns avställningsyta nära ugn
 • Ugnens centrum är 60cm från golv
 • Kännbart markerade reglage på ugn finns inte
 • Ugnens reglage mot bakgrund har 0,00NCS ljushetskontrast
 • Instruktion för ugn på punktskrift finns inte
 • Avstånd mellan ugn och närmaste hörn är 53cm
 • Sidohängd ugnslucka finns
 • Avställningsyta nära mikrovågsugn finns
 • Mikrovågsugnens centrum är 107cm över golvet
 • Kännbar markering på alla reglage på mikrovågsugnen finns inte
 • Mikrovågsugnens reglage har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrund
 • Avstånd mellan mikrovågsugn och närmaste hörn är 0 cm
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på punktskrift finns inte
 • Instruktioner för mikrovågsugnen på lättläst svenska finns
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0,10NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80,2 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 152cm över golv
 • Markeringen är placerad 0 cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 234,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 96cm över golv
 • Markeringen är placerad 0 cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 103cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 118,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 180 cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 123,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 258,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 221,8cm
 • Längden är 300cm
 • 172,7cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 96,1cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 79cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 105,5cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 30,5cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 196 cm från golvet
 • Kroken har höjden 143 cm
 • Kroken är placerad 32 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 143 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 70cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 59,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 116,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 202,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 202,9 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60 cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 72cm
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 38 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 38 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 280cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 72cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Hissen

Hissen

Hissen

Hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Passage (till Datasalen)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Studierum (Datasalen)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Passage

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Passageöppning

Tröskel

Köksdel

Skriv ut

Arbetsbänk

Diskho

Spishäll

Kök

Kök

Kök

Kök

Studierum (Konferensrum)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (till Studierum)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Studierum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord