Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Alingsås Kulturhus och Bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Södra Ringgatan 3
441 30
Alingsås
Telefon
+46 0322-61 66 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata - Bryggaregatan, vid Lillån / Kulturhuset

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,4%
 • Handikapparkeringsplatsen är 4,8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5,8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
 • Belysning finns

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående - Kulturhuset

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 1,9m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,3NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 105cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50mm
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 138cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,4NCS
 • Markeringen är placerad 145cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,4NCS
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 330cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,4NCS
 • Markeringen är placerad 145cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,4NCS
 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,4NCS mot underlag
 • Höjden på disken är 95cm
 • Längden på disken är 120cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,3NCS
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 210mm
 • Underkanten på skylten är placerad 195cm från underlaget

Bibliotek - Tidningsrum, café

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Bord - Café

 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 90cm bred

Kaffeautomat

 • Den fria ytans längd är 150cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 130cm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,2NCS
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 90cm

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 175cm från underlag

Anpassad dator

 • Dator finns som kan överföra material till anpassade former
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Gångytan - till Konsthall och Unga vuxna

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105cm

Passageöppning - till Låna och Lämna

 • Dörröppningens fria bredd är 105cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,3NCS mot underlag

Låneautomat - och återlämning, Entréplan

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 90cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm

Bibliotek - Barn

 • Det finns tillgång till personlig service
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,4NCS mot underlag
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 120cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,3NCS
 • Det finns tillgång till ledsagning

Hyllor finns - små barn

 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 55cm från underlag
 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50cm

Hyllor finns - barn

 • Lägsta hyllan är placerad 25cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 135cm från underlag

Hyllor finns - äppelhylla, föräldrahylla

 • Lägsta hyllan är placerad 25cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 165cm från underlag

Sittplats - flera soffor med höga ryggar

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Sittplats - trappstegsformade åskådarplatser vid liten scen

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 90cm

Sittplats - rytmikrum med soffa

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Låneautomat - Entréplan, barnavdelning

 • Den fria ytans längd är 150cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 150cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 90cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats - med bord

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,3NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 40cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180cm från underlag
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Bordsskivans höjd från golvet är 53cm

Informationsplats - Skönlitteratur

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 120cm
 • Välbelyst reception finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bibliotek - Skönlitteratur

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 50mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,4NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 15cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 175cm från underlag
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Fribärande trappa - upp till läshylla

 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, kännbart markerad nedtill
 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Sittplats - och bord på läshyllan

 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Bordsskivans höjd från golvet är 55cm

Bibliotek - Ljudböcker, datorplatser och deckare

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 15mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,3NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 40cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180cm från underlag
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Anpassad dator

 • Dator finns som kan överföra material till anpassade former
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bibliotek - Faktaavdelning

 • Det finns tillgång till personlig service

Ramp - lutning ner till Faktaavdelning

 • Rampen lutar 12%
 • Lutningen på rampen är 5m lång
 • Rampen är 150cm bred
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,3NCS
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Högsta hyllan är placerad 130cm från underlag

Informationsplats - Fakta

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 120cm
 • Välbelyst reception finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Hyllor finns

 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,3NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 45cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 175cm från underlag

Anpassad dator

 • Dator finns som kan överföra material till anpassade former
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm

Låneautomat - Plan 2

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Det finns visuell information
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,2NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 70cm
 • Benutrymmet är 90cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Underkanten på skylten är placerad 195cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 15mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa - ner till Unga vuxna

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 170cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa - upp till Konsthall

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 165cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss - ner till Unga vuxna, upp till Konsthall

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 150cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 155cm
 • Hisskorgens bredd är 109cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skylt på vägg - våningsinformation

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 15mm

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 60cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - till trapphus

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,7cm
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,3NCS mot underlag

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 103cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 120cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,2NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s
 • Djupet på hisskorgen är 230cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Översta knappraden är placerad 90cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 90cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - Konsthall

 • Dörröppningens fria bredd är 230cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns

Fast föremål i gångstråk - pelare

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Föremål som är väl belysta finns

Utställning

 • En gångyta är 150cm bred
 • Information på lättläst svenska finns
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 53cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Passageöppning - hiss från Konsthall till entréplan

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - toaletter, förvaringsboxar

 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,4NCS mot underlag
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 224cm
 • 76cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,3NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
 • Avståndet mellan armstöden är 58cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 87cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet
 • Kroken har höjden 89cm
 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 26cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 95cm
 • Skötbordets längd är 65cm
 • Skötbordets bredd är 55cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,3NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,3NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,3NCS
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Svängrumytans bredd är 150m
 • Svängsrumsytans längd är 250m
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 12mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 240cm
 • Längden är 190cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 85cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,2NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 85cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 80cm
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken är placerad 60cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 95cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 65cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 73cm från sidovägg
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 35cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 75cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 280cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,2NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,2NCS
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 80cm
 • Draghandtaget är placerat 85cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 225cm
 • Längden är 225cm
 • 93cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,3NCS mot bakgrunden
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 85cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken har höjden 80cm
 • Kroken är placerad 32cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 95cm
 • Skötbordets längd är 65cm
 • Skötbordets bredd är 55cm
 • Torkmöjlighet finns 105cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 90cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Avståndet mellan armstöden är 75cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,3NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 0,85m
 • Svängsrumsytans längd är 1,2m
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0,3NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0,3NCS
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata - Bryggaregatan, vid Lillån / Kulturhuset

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående - Kulturhuset

Gångvägen från handikapparkering till entré

Ingång (Huvudentré Alingsås Kulturhus, Bibliotek)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Vindfångets skjutdörr

Bibliotekslokal (Entréplan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Fast föremål i gångstråk

Informationsplats

Bibliotek - Tidningsrum, café

Bord - Café

Kaffeautomat

Hyllor finns

Anpassad dator

Gångytan - till Konsthall och Unga vuxna

Passageöppning - till Låna och Lämna

Låneautomat - och återlämning, Entréplan

Bibliotek - Barn

Informationsdisk

Hyllor finns - små barn

Hyllor finns - barn

Hyllor finns - äppelhylla, föräldrahylla

Sittplats - flera soffor med höga ryggar

Sittplats - trappstegsformade åskådarplatser vid liten scen

Sittplats - rytmikrum med soffa

Låneautomat - Entréplan, barnavdelning

Bibliotekslokal (Plan -1, Unga vuxna)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Sittplats - med bord

Hyllor finns

Bibliotekslokal (Plan 2, Skönlitteratur, Fakta)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Informationsplats - Skönlitteratur

Bibliotek - Skönlitteratur

Fribärande trappa - upp till läshylla

Sittplats - och bord på läshyllan

Bibliotek - Ljudböcker, datorplatser och deckare

Anpassad dator

Bibliotek - Faktaavdelning

Ramp - lutning ner till Faktaavdelning

Informationsplats - Fakta

Hyllor finns

Anpassad dator

Låneautomat - Plan 2

Samlingsrum (3 stycken, Plan 2 Faktaavdelning)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Nivåskillnader (Entréplan till Konsthall och Unga vuxna)

Skriv ut

Trappa - ner till Unga vuxna

Trappa - upp till Konsthall

Hiss - ner till Unga vuxna, upp till Konsthall

Hiss - ner till Unga vuxna, upp till Konsthall

Skylt på vägg - våningsinformation

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Nivåskillnader inomhus (Entréplan till Plan 2 och Plan 3)

Skriv ut

Passageöppning - till trapphus

Trappa

Hiss

Hiss

Manöverpanelen i hissen

Utställningsrum (Plan 1, Konsthall)

Skriv ut

Passageöppning - Konsthall

Inomhusmiljö

Fast föremål i gångstråk - pelare

Utställning

Lösa sittplatser

Passageöppning - hiss från Konsthall till entréplan

Toalett inomhus (Entréplan)

Skriv ut

Passageöppning - toaletter, förvaringsboxar

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Nödlarm

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalett inomhus (Plan -1, Unga vuxna)

Skriv ut

Handikapptoalett

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalett inomhus (Plan 2, Skönlitteratur, Fakta)

Skriv ut

Handikapptoalett

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Övrig toalett

Gemensamt utrymme

Slagdörr

Toalettens utformning