Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Åmåls Stadshotell

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 13:37:37
Adress
Kungsgatan 9
662 21
Åmål
Telefon
+46 (0)532-616 10
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 11.68m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2.90m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 338m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 338m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.4%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5.1m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 25m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.55NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 245m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4.0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 245m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 22cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 97cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 4mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 394cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.70NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 243cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 178cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 76cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 16cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.80NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Porttelefon

 • Den fria ytans bredd är 390m
 • Bredden lutar 0.7%
 • Ytans längd är 163m
 • Längden på ytan lutar 0.5%
 • Porttelefonens funktioner är placerade 118.5cm från marken
 • Porttelefonen är placerad 13cm från närmaste hinder
 • Porttelefonens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.45NCS
 • Kännbart markerade anropsknappar finns
 • För anrop krävs 1st knapptryckningar
 • akustiskt, visuellt signal visar att anrop gått fram
 • akustiskt, visuellt signal visar att dörren är upplåst

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 264cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 34cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 23cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 30cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 21cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.20NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 104.3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 20cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 242cm
 • Den fria ytans bredd är 185cm
 • Djupet på hisskorgen är 138.5cm
 • Hisskorgens bredd är 105cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 69.5cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 264cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 117cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 256cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 185cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 234cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 180cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 113cm
 • Längden på disken är 410.5cm
 • Benutrymmets djup är 18cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.35NCS

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.55NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 113cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 128cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 569cm
 • Den fria ytans bredd är 50cm
 • Kroken har höjden 7.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 27cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175.5cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 140cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.35NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.20NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 9mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 278cm
 • Längden är 143cm
 • 24cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 84cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 85.7cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 57cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 180cm från golvet
 • Spegelns överkant är 99cm från golvet
 • Kroken har höjden 163cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 73.5cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 96cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 7cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 42cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 55cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 55cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 80mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 490cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 175cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 128cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 201cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 129cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 169cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 136cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 99cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 6.5cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 605cm
 • Längden är 479cm
 • Eluttaget är placerat 25cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 45cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns inte
 • Bärhjälp finns för bagage

Spegel

 • Spegelns underkant är 38.5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet

Vanlig säng

 • Sängen är 49cm hög
 • Säng med ribbotten finns inte
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm eller nödtelefon finns inte som är kopplad till dygnet-runt-bemanning

Krok

 • Kroken har höjden 19cm
 • Kroken är placerad 50cm från hörn

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 427cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 118cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 92cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 186.5cm
 • Längden är 269cm
 • 36cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 106cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 83cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 60.5cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 45cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 125cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet
 • Kroken har höjden 115cm
 • Kroken är placerad 16.5cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 73cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa tyghanddukar
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Dusch

 • Den fria ytans längd är 122cm
 • Den fria ytans bredd är 94cm
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 112cm från golv
 • Blandaren är placerad 24cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Tvålen är parfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 129cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 273cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 121cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 55.5cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns utan gris- och fläskkött, vegetarisk mat
 • Maten hanteras utan alternativ hantering av råvaror
 • En gångyta är 50cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 7mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.80NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 179cm
 • Kassapriset är placerat 114cm från underlaget
 • Kassans höjd är 114cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 114cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 72cm högt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 128cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 205cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Trappans steg är 34.5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången slutar 39cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 40cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 103.5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 14cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 124cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 139cm
 • Hisskorgens bredd är 105cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 120cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 114cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 68.5cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 127cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 96cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 141cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 105cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 167cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 39cm
 • Fri bredd under bordet är 55cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 147cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 106cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 124cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 164cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 39cm
 • Fri bredd under bordet är 55.5cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Porttelefon

Skriv ut

Porttelefon

Ingång (innanför entrédörren)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Disk med fast höjd

Flyttbar ringklocka

Fast placerad kortläsare

Bokningsmöjlighet

Passageöppning

Tröskel

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage från lobby till boenderum

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Passageöppning

Tröskel

Boenderummet

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Spegel

Vanlig säng

Nödlarm

Krok

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm med sladd

Dusch

Dusch

Passage från lobby till restaurang

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Restaurang

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Serveringshöjd

Passage från lobby till konferensrum

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Konferensrum (Det stora)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensrum (Det mindre)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord