Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Abecita (Underkläder) Hus 8

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Herrljungagatan 15
506 30
Borås
Telefon
+46 033-23 76 05
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 19m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 14m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 3.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 3.3% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 9.1% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, lös, ojämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 6.5cm hög
 • Hållplatsytan är 1.2m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3.2m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 3.6% i sidled
 • Gångytan är 244m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 17.1%
 • Lutningens sträckning är 142m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 11.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 113.7cm från underlaget

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 138.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 33mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 161cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.4% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, ojämn
 • En gångyta är 98.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 188.2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 48.7cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 7mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.75NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 77.5cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 200cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 125cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 117cm
 • Kassapriset är placerat 117.3cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.8NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 9mm
 • Kassans höjd är 91.2cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 97.8cm
 • Den fria ytans bredd är 101cm
 • Kroken har höjden 165.5cm
 • Kroken är placerad 28.6cm från hörn
 • Spegelns underkant är 64.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 184.3cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.1cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 31cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 75.6m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 162.5m
 • Svängrumsytan lutar 0.9% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 91.2cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 38.4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.75NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 141.6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180.2cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 139.4cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 17.1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 151.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168.8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 129.7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 75.5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg (Hus 8)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Hållplats (Herrljungagatan B)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Fristående skylt

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Hyllor finns

Klädstång

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Provrum

Toalett inomhus

Skriv ut

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning