Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Abecita konstmuseum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-14 15:57:58
Adress
Herrljungagatan 15
506 30
Borås
Telefon
+46 +46768-350 100
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Hållplatsen lutar 3,3% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 9,1% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, lös, ojämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 6,5cm hög
 • Hållplatsytan är 1,2m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3,2m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Cykelväg finns placerad så den går genom hållplatsytan
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,10m
 • Gångvägens underlag är jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 3,6% i sidled
 • Gångytan är 264m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3,7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 17%
 • Lutningens sträckning är 1m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 16cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 118cm från underlaget

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 930cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 237cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 800cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 126cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 25cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.55NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 107cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 217cm
 • Den fria ytans bredd är 500cm
 • Djupet på hisskorgen är 100cm
 • Hisskorgens bredd är 88cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 3mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 116cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 22cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 337cm
 • Benutrymmets djup är 12cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.15NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns inte via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns inte
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 122cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 400cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 70cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 102cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 115cm från underlaget

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 445cm
 • Den fria ytans bredd är 417cm
 • Kroken har höjden 173cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 111cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 382cm
 • Dörröppningens fria bredd är 63cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4.3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.05NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 230cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 40cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 51cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 15mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 98cm
 • Kassapriset är placerat 104cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 135cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 105cm
 • Det finns inte tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 40cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 184cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 353cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 158cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 140cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 509cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 509cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • En gångyta är 0cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns inte speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 4.3m
 • Svängrumsytan lutar 1.3% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 1.85m
 • Svängrumsytan lutar 0.4% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 93cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 66cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 136cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 81cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 103cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 32cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 430cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 172cm
 • Längden är 196cm
 • 28cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 115cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 42cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 154cm
 • Kroken är placerad 47cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 104cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 55cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 0cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 0cm från hörn
 • Torkmöjligheten är saknas
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 184cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting

Trappa

 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 112cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.47NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.47NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.47NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.47NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 64cm
 • En gångyta är 0cm bred
 • 5% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting
 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 112cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 6cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 6cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 156m
 • Svängrumsytan lutar 1.2% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 114m
 • Svängrumsytan lutar 1.4% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har två kranar

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 135cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 134cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 15cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 114cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har saknas
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 157cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 267cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 1000cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns inte
 • En gångyta är 300cm bred
 • 5% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns inte speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Hållplats (Herrljungagatan)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Fristående skylt

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Slagdörr

Tröskel

Informationsdisk

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Fristående skylt

Kapprum

Sittplats

Spegel

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Butikslokal (Butik)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Hyllor finns

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Utställningsrum (Våning 3)

Skriv ut

Skjutdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Passageöppningen

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Toalett inomhus (Våning 3)

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Passageöppning

Tröskel

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Utställningsrum (Våning 4)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Passageöppningen

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Toalett inomhus (Våning 4)

Skriv ut

Övrig toalett

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Utställningsrum (Våning 5)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Passageöppningen

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning