Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Almenäs Badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-05 14:09:58
Adress
Almenäsvägen 45
501 80
Borås
Telefon
+46 0768-88 56 59
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 7m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3.5m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 408cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 30m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 3.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 138cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 184cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 179cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 8.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 178cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • 26cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 78cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 174cm
 • Längden är 174cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.3NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Avståndet mellan armstöden är 70cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 170cm
 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 41cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har endast kran för kallvatten
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 96cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 73cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 182cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 6.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 5.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har endast kran för kallvatten
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rastplats

 • Bredden lutar 3.3%
 • Längden på ytan lutar 1.1%
 • Underlaget är hårdgjord, lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 258m
 • Ytans längd är 286m

Grillplats

 • Grillbädden är 22cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 127m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig med mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Belysning finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 300m

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 17%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.4% i sidled

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 2cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 5.8%
 • Lutningen på rampen är 40m lång
 • Rampen är 135cm bred
 • Rampen lutar 0.7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 14.4%
 • Lutningens sträckning är 3.5m

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1.5m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 9cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.1NCS mot omgivningen
 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 2m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 60mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
 • Bredden lutar 0.4%
 • Längden på ytan lutar 0.8%
 • Underlaget är hårdgjord, lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 69cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 62cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 18cm utanför bordets ben

Krok

 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 34cm från hörn

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 112cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 277cm från underlaget

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, balansgång, klättring
 • Lekaktiviteter som har tillgängliga och användbara alternativ: sandlåda

Balansredskap

 • Den fria vändytan är 2.3m i diameter
 • Vändytan lutar 12.6% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.6% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Sittplats finns inte intill aktivitet
 • Ljushetskontrasten är 0.45NCS mot omgivande ytor
 • Balansredskap finns i marknivå

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Ljushetskontrasten är 0.4NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 53cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 74cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1.6%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2.5m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.2%
 • Den fria ytans underlag är ojämn, lös

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Typ av balansstöd: ledstång, rep, räcke
 • Ljushetskontrasten är 0.55NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är svängd
 • Trappan är 38cm bred
 • Trappans steg är 45cm djupa
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 30cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0.1NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0.55NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 76cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Utskjutande föremål i trappan

 • Det är 26.5cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Stege

 • Det är 7st steg till vilplan
 • Steghöjden är 29cm
 • Stegen lutar
 • Stegen är stadig

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 2m
 • Ljushetskontrasten är 0.5NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 1.9% i sidled
 • Vändytan lutar 1% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.1NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 50-60 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 36cm
 • Fri bredd under bordet är 74.5cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 47.5cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 69cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 150m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 5.8%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.9%
 • Den fria ytans underlag är ojämn, lös, halkig

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 2.1% i sidled
 • Vändytan lutar 4.7% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2.03m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 84cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.1NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 178cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 166cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 95cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 286cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 126cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 5.2%
 • Lutningen på rampen är 6.6m lång
 • Rampen är 112cm bred
 • Rampen lutar 2.7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg, saknas
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 190cm
 • Den fria ytans bredd är 80cm
 • Kroken har höjden 160cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.3NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 26cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 160cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 21mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 193cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.75NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 9mm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.75NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 97cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 133cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 87cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Passageöppning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Rastplats (Grillplats)

Skriv ut

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Naturstig

Skriv ut

Stig med mötesplats

Gångyta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Badplats

Skriv ut

Hundar

Ramp ner i vattnet

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Alternativ lutning

Bryggan

Enskilt steg

Badstege ner i vattnet

Omklädningsutrymmet

Krok

Fristående skylt

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Balansredskap

Balansredskap

Gungan

Gungan

Sittplats

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Vänster ledstång

Utskjutande föremål i trappan

Stege

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlådebord

Sandlådebord

Sittplats

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Kassa

Serveringshöjd