Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fristads Bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-05 08:53:37
Adress
Gamla Kyrkvägen 6
513 33
Fristad
Telefon
+46 033-35 88 09
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 2.9% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 10.9% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, ojämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 10cm hög
 • Hållplatsytan är 218.2m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 159.2m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns
 • Tidtabellens underkant är placerad 103.7cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3.05m långt
 • Väderskyddet är 1.31m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 0.09m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inte inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 50mm
 • Höjdskillnad till avfasning är 1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50.9cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 300m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1.01m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 5.4% i sidled
 • Gångytan är 217m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 50m
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Lutningen i längsriktning är 4.9%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 3.5cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 4.5cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 2.8% i sidled
 • Gångytan är 421m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0m
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 300m
 • Lutningen i längsriktning är 5.5%
 • Lutningens sträckning är 42m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 220cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Av- och påstigningsplatsen är 12m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.38m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 5.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.38m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9.4%
 • Lutningens sträckning är 11m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.65m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92.3cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265.2cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104.1cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105.6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 106.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 24s

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 113.2cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.35NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 265.2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 23.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 275cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89.9cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 134.1cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104.7cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107.1cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 146cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 94.1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 62.7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 41.4cm
 • Fri bredd under bordet är 119.3cm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 82.1cm
 • Längden på disken är 166cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.65NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 154.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 110.8cm
 • Den fria ytans bredd är 206.4cm
 • Kroken har höjden 159.7cm

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • Fri höjd under bordet är 65.4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 79.2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 22.2cm
 • Fri bredd under bordet är 58.4cm
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 12mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 26.9cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 113.4cm från underlag

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 182.4cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.6% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 78.7cm ovanför golvet

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 298.5cm
 • Den fria ytans bredd är 320.5cm
 • Det finns visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 124.2cm över underlag
 • Det finns akustisk information

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 154.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 206.4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 110.8cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 73cm
 • Draghandtaget är placerat 85.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 217.7cm
 • Längden är 238.1cm
 • 125.6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 79.3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45.9cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 82.6cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 57.4cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 20.2cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 99.3cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188.5cm från golvet
 • Kroken har höjden 119.3cm
 • Kroken är placerad 63.7cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 83.7cm
 • Skötbordets längd är 76.6cm
 • Skötbordets bredd är 55.9cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 128.4cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 157.7cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81.3cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81.5cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55.3cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80.6cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52.8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19.2cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 89.3cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 154.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 206.4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 110.8cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0.05NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 299.5cm bred

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 58.1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 61cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 19cm
 • Fri bredd under bordet är 52.9cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 501.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 501.6cm bred

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 47.1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 49.2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 59.6cm
 • Fri bredd under bordet är 38.7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 197cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 247cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 327.8cm bred

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Väderskyddet

Sittplats

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Till Rondell)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Från Rondell)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Ingång (Huvudentré)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Bibliotekslokal

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Gångmatta utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Informationsdisk

Flyttbar kortläsare

Bokningsmöjlighet

Passageöppning

Skylt på vägg

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Bibliotek

Hyllor finns

Bokinkast inomhus

Låneautomat

Låneautomat

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Samlingsrum (Barnavdelning)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Samlingsrum (Barn- och tonårsavdelning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Samlingsrum (Utställningsrum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Samlingsrum