Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsans stig

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Södra Strandgatan
503 35
Borås
Telefon
+46 033-12 29 15
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.93m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 428m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 135cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.75NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.2NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.63m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 11.1% i sidled
 • Gångytan är 319m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 250m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 6cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 5.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 236cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.6%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.7% i sidled
 • Gångytan är 347m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 4m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 166m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 8.8%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 11.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 4cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 16.8%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.24m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 5.1% i sidled
 • Gångytan är 350m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 51.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.8%
 • Lutningens sträckning är 50m
 • Ytan efter lutningens slut är 300m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 7% i sidled
 • Gångytan är 1081m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6.6%
 • Lutningens sträckning är 149m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4.2%
 • Lutningens sträckning är 214m
 • Ytan efter lutningens slut är 29m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 8% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 173cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 8.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 317cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 11.2%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 341cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 8.2%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.25m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.1% i sidled
 • Gångytan är 204m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.8%
 • Lutningens sträckning är 70m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 9.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 304cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 2.7%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 13cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 270cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 6cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 35%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.9% i sidled
 • Gångytan är 220m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8.9%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 0.5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.6% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 130cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 7cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 8.2%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 7.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 106cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 7cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 6.4%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 3.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 115cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 4.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 12%
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 120cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 6.3%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.05NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.77m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 13.8% i sidled
 • Gångytan är 382m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 62m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 179cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 7.5cm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.97m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan lutar 9.8% i sidled
 • Gångytan är 276m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 56m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9.6%
 • Lutningens sträckning är 25m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 173cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande yta

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 0cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.1NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7.1% i sidled
 • Gångytan är 36m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10.7%
 • Lutningens sträckning är 23m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 8.1% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 2.5cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 2cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 510cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 19.4%
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.15NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.76m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.1% i sidled
 • Gångytan är 88m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 11.6%
 • Lutningens sträckning är 63m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 4.5cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.1NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.55m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 5.2% i sidled
 • Gångytan är 316m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 15m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.6%
 • Lutningens sträckning är 85m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.2% i sidled

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5.8%
 • Lutningens sträckning är 160m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 1.55cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.05NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 5.84m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2.8% i sidled
 • Gångytan är 338m lång
 • Belysning finns
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 8m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 91m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 32m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 1.16cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.15NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.15NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.07m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan lutar 5.8% i sidled
 • Gångytan är 430m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 35m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10.9%
 • Lutningens sträckning är 11m
 • Ytan efter lutningens slut är 0.5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 130cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6.5%
 • Lutningens sträckning är 31m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1.1cm

Av- och påstigning med gångväg (Södra torget)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg (Stadsparksbadet)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Entré

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Gångväg (Södra Torget - Regionsteatern)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Stadsparksbadet och Regionsteatern)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Mot Druvefors)

Skriv ut

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Druvefors)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Mot S:ta Birgittas griftegård)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Gångväg (Mot Varbergsvägen)

Skriv ut

Gångväg

Alternativa lutningen

Gångvägen

Passageöppningen

Övergångsställe (Varbergsvägen)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Mot S:t Ansgars Griftegård)

Skriv ut

Gångväg

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Kyrkängsgatan)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Mot Stadsparken)

Skriv ut

Gångväg

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Sven Eriksonsgatan)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe (Lilla Brogatan)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Mot Västerpromenaden)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Gångväg (Västerpromenaden och Nybro)

Skriv ut

Enskilt steg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Nybro)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Efter Nybro)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Yxhammarsgatan)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Yxhammarsgatan)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Cykelväg vid gångväg

Övergångsställe (Österlånggatan)

Skriv ut

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg (Mot Knalletorget)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Alternativa lutningen

Passageöppningen

Fast föremål

Löst föremål

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Gångväg (Mot Södra torget)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Utemiljö

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång