Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kolbränningen/Byttorpssjön - Fiskeplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-08 14:27:53
Adress
Sturegatan 38
50342
Borås
Telefon
+46 033-35 73 54
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 122m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, lös
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.8m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9.8%
 • Lutningens sträckning är 65m
 • Ytan efter lutningens slut är 300m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 57m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.1m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.1m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 93cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 204cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 27mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 19cm
 • Draghandtaget är placerat 112cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 147cm
 • Längden är 88cm
 • 0cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 0cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.35NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 74cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 20cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 72cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 19%
 • Lutningens sträckning är 10m

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1.2m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2.50m
 • Vändytans fria längd är 1.82m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 18mm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Fiskeplatsen

 • Uppställningsplatsens bredd för fiske för person med rullstol är 0m

Av- och påstigning med gångväg (Till fiskeplats)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg (Till fiskeplats)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Skylt

Skriv ut

Fristående skylt

Toalett inomhus (Utedass under sommartid vid tillgänglig fiskebrygga.)

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Fiskeplats

Skriv ut

Alternativ lutning

Bryggan

Brygga

Fiskeplatsen