Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kransmossen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:14:33
Adress
Kransvägen 212
507 65
Borås
Telefon
+46 033-35 74 18
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 380m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10.3%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.5% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 8m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 6m från entrén

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.3NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 180cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.1NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Kroken har höjden 145cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 30cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 162cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 190cm
 • Längden är 156cm
 • 70cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 88cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 85cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 20cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 61cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 98cm från golvet
 • Spegelns överkant är 168cm från golvet
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 34cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 108cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 73cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.7NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 68cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 225cm bred

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 225cm
 • Den fria ytans bredd är 280cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 45cm
 • Bänkens bredd är 270cm
 • Bänkens djup är 65cm

Stödhandtag

 • Längd på stödhandtag är 66cm
 • Stödhandtag är placerat 78cm från golv
 • Längd på stödhandtag är 66cm
 • Stödhandtag är placerat 78cm från golv

Spegel

 • Spegelns underkant är 28cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 131cm
 • Kroken är placerad 13cm från hörn

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 170cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 65cm
 • Draghandtaget är placerat 79cm över golv
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg

Dusch

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 90cm från golv
 • Blandaren är placerad 29cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 79cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.7NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 94cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 114cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 82cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 228cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 255cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 100cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 80cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 15mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 111cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 98cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 217cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 60mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Gångytan är 466m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 40m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 1.5%
 • Lutningens sträckning är 3.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 5.7%
 • Lutningens sträckning är 6.7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.7% i sidled

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 0cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 6.2%
 • Lutningens sträckning är 5.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.9% i sidled
 • Gångytan är 265m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Gångytan är 290m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.2%
 • Lutningens sträckning är 17m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 4m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 13.8%
 • Lutningens sträckning är 34.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.4% i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 8m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 1.6%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn
 • Den fria ytans bredd är 4.5m
 • Ytans längd är 4.5m
 • 76cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 55cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 68cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 172m

Grillplats

 • Grillbädden är 21cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Rastplats

 • Bredden lutar 3.1%
 • Längden på ytan lutar 0.3%
 • Underlaget är hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 4m
 • Ytans längd är 4m
 • 76cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 20cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 40cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 2.7m

Av- och påstigning med gångväg (Vid parkeringen)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Av- och påstigning med gångväg (Vid Mariedals klubbstuga)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Kapprum

Sittplats

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Stödhandtag

Stödhandtag

Spegel

Krok

Dörren

Dörren

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Serveringen

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Informationsplats

Skriv ut

Fristående skylt

Gångväg (Nyfiken)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Utemiljö (Sinnesrum 1)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Utemiljö (Rastplats vid ån)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Sittplats

Utemiljö (Sinnesrum 2)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Gångväg (Mot målgången)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg (Längs med aktiviteter)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Utemiljö vandring (Blå leden)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Grillplats

Sittplats vid grill

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill