Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rya Åsar Naturreservat

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-20 16:32:16
Adress
Kungsgatan 57
50335
Borås
Telefon
+46 033-35 74 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 20.9%
 • Lutningens sträckning är 700m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 300m
 • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 6.7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 130cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 120cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.3m
 • Gångvägens underlag är jämn, lös
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 7.6%
 • Lutningens sträckning är 130m
 • Ytan efter lutningens slut är 6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.3m
 • Gångvägens underlag är jämn, lös, ojämn
 • Belysning finns

Rastplats

 • Bredden lutar 10%
 • Längden på ytan lutar 5.1%
 • Underlaget är ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 77cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 23cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 23cm utanför bordets ben

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.8m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 15.5%
 • Lutningens sträckning är 605m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 0.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.2m
 • Gångvägens underlag är jämn, lös
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 90m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2m

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 0.2%
 • Längden på ytan lutar 1%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn
 • Den fria ytans bredd är 4.8m
 • Ytans längd är 1.8m
 • 76cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 62cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 15cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.3m
 • Gångvägens underlag är jämn, lös
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 4.3%
 • Lutningens sträckning är 72m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 7.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är jämn, lös, ojämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 16.5%
 • Lutningens sträckning är 393m
 • Ytan efter lutningens slut är 27m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.8% i sidled

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.1m
 • Gångvägens underlag är jämn, lös
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 20.8%
 • Lutningens sträckning är 90m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 9.3% i sidled

Nivåskillnader utomhus utan hiss (Backe uppför 700 meter)

Skriv ut

Alternativ lutning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Orienteringstavla utan tal

Stig (Knalleleden 136 meter)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stig (Elljusspåret 605 meter)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Rastplats

Rastplats

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Spång (Tillgänglig led 115 meter)

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Stig (73 meter)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Spång (Till utsiktsplats 89 meter)

Skriv ut

Sittplats

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Rastplats (Utsiktsplatsen)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Stig (Mot Ekskogsspåret. 133 meter Alt. väg tillbaka.)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stig (Ekskogsspåret mot Ramshulan. 625 meter Alt. väg tillbaka med skarpa lutningar)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Stig utan särskild mötesplats

Stig (Knallededen mot elljusspåret. 164 meter Alt. väg tillbaka med skarpa lutningar)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta