Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skogslid Boende Samlingssal Servering

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-06-02 09:57:52
Adress
Gamla Kyrkvägen 6
513 33
Fristad
Telefon
+46 033-358790
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0m
 • Hållplatsen lutar 2.9% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 10.9% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, ojämn
 • Kantstenen vid hållplatsen är 10cm hög
 • Hållplatsytan är 218.2m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 159.2m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns
 • Tidtabellens underkant är placerad 103.7cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3.05m långt
 • Väderskyddet är 1.31m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 0.09m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inte inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 50mm
 • Höjdskillnad till avfasning är 1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50.9cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 300m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1.01m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 181m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 5.4% i sidled
 • Gångytan är 217m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 50m
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Lutningen i längsriktning är 4.9%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.2% i sidled

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 3.5cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 4.5cm
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, ojämn
 • Gångytan lutar 2.8% i sidled
 • Gångytan är 421m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0m
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 300m
 • Lutningen i längsriktning är 5.5%
 • Lutningens sträckning är 42m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.1% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 220cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12m
 • Av- och påstigningsplatsen är 12m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.38m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 5.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.38m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9.4%
 • Lutningens sträckning är 11m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.65m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.1% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92.3cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265.2cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104.1cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105.6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 106.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 24s

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 113.2cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.35NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 265.2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 23.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 156cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 91cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 98.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61.4cm
 • Fri bredd under bordet är 103.2cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 149.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 533.6cm
 • Den fria ytans bredd är 248.4cm
 • Kroken har höjden 155.2cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 122.9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 202.6cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 248.7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 219.8cm
 • Längden är 216.2cm
 • 103.2cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 81.7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.5cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 77cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 57.9cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 20.4cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 88.6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180.4cm från golvet
 • Kroken har höjden 159.3cm
 • Kroken är placerad 40.9cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 117cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 78.4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.7cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56.6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 75.4cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21.7cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 91.7cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 183cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 183cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 134cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 54.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 243.4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85.1cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 177.8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 236.9cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 96.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 187.1cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 236.8cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 99.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 265.3cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 73.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 79.2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 71.6cm
 • Fri bredd under bordet är 123cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 99cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 4mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 156.3cm
 • Kassapriset är placerat 112.6cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.65NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 91.9cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 90.3cm högt

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Väderskyddet

Sittplats

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Till Rondell)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Övergångsställe

Övergångsställe

Övergångsställe

Gångväg från närmaste hållplats till entré (Från Rondell)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Ingång (Huvudentré)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Passage

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Samlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Kapprum

Skriv ut

Skylt på vägg

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (Huvudpassage)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Passageöppning

Passage (Till Boende)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Ingång (Lilla Höger)

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Serveringshöjd