Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Armprotesmottagning, Rehabcenter Sfären

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-15 12:50:56
Adress
Bockholmsvägen 1
170 78
Solna
Telefon
+46 08 - 791 14 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3.1m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 9cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 249cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 9%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5,82m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8,13m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,13NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 109.8cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,39NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,39NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.52m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 63m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.6m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 49.91m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5.82m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8.13m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.9%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.4% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.13NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 109.8cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.39NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.39NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 8.8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 126.9cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 14.5%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 31.35m

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 7cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 106.1cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.5%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 39.8m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 80.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 142.6cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 291cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 62.7cm över golv
 • Markeringens färg är grön

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 4.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 291cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.7% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 62.1cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 60.7cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 141.7cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 208.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 243.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 147,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 96.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 61.5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142.4cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 114cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104.4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 62.4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.14NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101.9cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 37.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 79.6cm
 • Längden på disken är 169cm
 • Benutrymmets djup är 15.2cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.34NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.39NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156.8cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 67cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 86.2cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 185.3cm
 • Längden är 235.2cm
 • 65.6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 28.3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.5cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 97.9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 173.4cm från golvet
 • Kroken har höjden 154.6cm
 • Kroken är placerad 41.2cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 98.1cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 14.1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.7cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85.8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44.7cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.07NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 221cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 48.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 54.9cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 23.3cm
 • Fri bredd under bordet är 64.4cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 220.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 236.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 173.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 146.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 119cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 67.5cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.22NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.22NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 146.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 149.6cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 61.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 159.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216.6cm bred

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 47.2cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 74.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns på sittplatsen

Höj- och sänkbart bord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 51.6cm
 • Benutrymmet är 182.7cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 96.4cm

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152.2cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.47NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 61.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 155.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96.9cm

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 0cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 0cm
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 0cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90.5cm

Spishäll

 • Fri höjd under spishäll är 0cm
 • Bredden på det fria utrymmet under spishällen är 0cm
 • Spishällens arbetshöjd är 90.7cm
 • Fritt djup för ben under spishäll är 0cm
 • Avstånd mellan spishäll och närmaste hörn är 39.7cm
 • Reglage på spishäll är touchknapp
 • Det finns inte kännbar markering på alla reglage på spishällen
 • Reglagen har ljushetskontrast 0.44NCS mot bakgrund
 • Avställningsyta nära spis finns

Kök

 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Den fria ytans längd är 155.9cm
 • Den fria ytans bredd är 313cm
 • Kyl är placerad 115.9cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns
 • Sidohängd ugnslucka finns inte
 • Det finns avställningsyta nära ugn
 • Ugnens centrum är 55cm från golv
 • Kännbart markerade reglage på ugn finns inte
 • Ugnens reglage mot bakgrund har 0.44NCS ljushetskontrast
 • Instruktion för ugn på punktskrift finns inte
 • Avstånd mellan ugn och närmaste hörn är 42.7cm
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrund

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 48cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 66.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Höj- och sänkbart bord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 68.4cm
 • Benutrymmet är 96.1cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 113.1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 144.4cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 62.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 193.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 193.2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 43.1cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 55.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67.1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 19.7cm
 • Fri bredd under bordet är 96.2cm

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Utskjutande föremål

Trottoarkant

Trottoarkant

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Sittplats

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Receptionshall, vård

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar kortläsare

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Bord

Passage (Från väntrum till armprotesmottagning och EX-center)

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Behandlingsrum vård (Stora)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Höj- och sänkbart bord

Personlyft

Köksrum (Träningskök)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Diskho

Spishäll

Kök

Kök

Höj- och sänkbar stol

Höj- och sänkbart bord

Behandlingsrum vård (Lilla)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Bord

Personlyft