Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nossebro bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 10:58:48
Adress
Sturegatan 6
465 82
Nossebro
Telefon
+46 0512-57047
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 31m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 100.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 111.5cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 224.7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91.1cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 243cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 206.4cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.45NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95.5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85.6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.14NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 243cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 206,4cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93.9cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 229cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i längsriktning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 253.4cm
 • Kroken har höjden 85.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 116.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 158cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.48NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 103.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 82.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 157.1cm
 • Längden är 162.5cm
 • 32.2cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 14.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.2cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170.2cm från golvet
 • Kroken har höjden 145.3cm
 • Kroken är placerad 72.7cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 111cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20.4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 81.4cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80.9cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 67.6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 89.1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 39.1cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20.3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 140.6cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 115.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 130.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.66NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 75.3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.48NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 23.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 287cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 172cm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.29NCS mot underlag
 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 71cm
 • Benutrymmets djup är 2cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 68.5cm
 • Högsta höjden på disken är 100.6cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Ingen information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 8mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.63NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 35.7cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180.9cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 51.6cm
 • Fri bredd under bordet är 84.7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 98.4cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50.5cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67.3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 52.3cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 226.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 239cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 116.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131.5cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.51NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 69cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 183cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 52.6cm

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 46.3cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 59.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 45.6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 47.4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 7cm
 • Fri bredd under bordet är 53.1cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 226,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 239cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.36NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 116.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131.3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm

Beskriv studierummet

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 96.8cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 226,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 239cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,36NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 116.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131.6cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 59.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 73.8cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186.3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 186.3cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 73.8cm

Beskriv studierummet

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 64.6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32.7cm
 • Fri bredd under bordet är 127.9cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagyta

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets passageöppning

Vindfångets passageöppning

Tröskel

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Kapprum

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt från tak

Skylt från tak

Informationsplats

Höj- och sänkbar informationsdisk

Informationsplats

Bibliotek

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Sittplats

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Sittplats

Bord

Mötesrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Sittplats

Bord

Mötesrum

Studierum (Västgötarummet)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Beskriv studierummet

Sittplats

Bord

Studierum (Läsrum)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Beskriv studierummet

Sittplats

Bord