Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Apotek Kronan Anderstorp

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:33:23
Adress
Storgatan 25
33433
Anderstorp
Telefon
+46 0771-612612
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.23m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1.8%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 2.0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.23m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 1.8%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.4NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 2.3m lång
 • Rampen är 1.55cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 123cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 288cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 3.5% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90.5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105.5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 330cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 107cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 6.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 50mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.80NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 29cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 185cm från underlag

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 31cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.10NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 102cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 160cm
 • Den fria ytans bredd är 139cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 139cm
 • Kassapriset är placerat 151cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.15NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 101cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 108cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 120cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 110mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörren öppnas automatiskt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Hyllor finns

Hyllor finns

Köautomat

Köautomat

Köautomat

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Utformning av skylt från tak