Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Apoteket Gislaved

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:28:50
Adress
Köpmangatan 3b
33230
Gislaved
Telefon
+46 0771-450450
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 51m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 5.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1.61m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 41m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.4%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.9% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 114cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 335cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 227cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.2% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 45cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 65cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 300mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151.5cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 191cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 169cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 50mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.60NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 34cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 125cm från underlag

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 53cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 98cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 490cm
 • Den fria ytans bredd är 160cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns inte visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 117.5cm
 • Kassapriset är placerat 142cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 102cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 112.5cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 122cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 150mm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskeln

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skylt från tak

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av skylt från tak

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Butikslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Hyllor finns

Hyllor finns

Köautomat

Köautomat

Köautomat

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt