Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arvids bokhandel Anderstorp

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 21:29:50
Adress
Storgatan 2
33433
Anderstorp
Telefon
+46 0371587750
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 129m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.5%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.29m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.9% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 129cm

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.29m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7.5%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 1.29m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.3% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 1.55cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 1.10cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 10cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 80cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Rampen

 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 1.10cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 80cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 182cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 212cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.5% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 500mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 124cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 300mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 179cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 179cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 61cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 10mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.15NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 17cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 128cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 144cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.15NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 89cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 93cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrkontrasten

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt från tak

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Skriv ut

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Hyllor finns

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare