Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elisabeths blommor Reftele

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2020-04-27 07:54:12
Adress
Storgatan 49
33021
Reftele
Telefon
+46 0371-20123
Epost
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 0.9%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.3% i sidled

Löst föremål

 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Lutningen i längsriktning är 0.3%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.5% i sidled

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 22cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 179cm
 • Den fria ytans bredd är 64cm
 • Ringklockan är placerad 35cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 4cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.45NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 104cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 99cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 600cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 18cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 19cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 124.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 400cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 440cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 300mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 206cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 206cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 2cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 212cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 166cm
 • Kassapriset är placerat 121cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 94cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 99cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.3NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ringklockan måste användas

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Butikslokal

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare